Презентація на тему «Фотосинтез» (варіант 5)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Фотосинтез» (варіант 5) - Слайд #1

Фотосинтез


Слайд #2
Презентація на тему «Фотосинтез» (варіант 5) - Слайд #2

Фотоси́нтез — це процес утворення органічних сполук з неорганічних завдяки перетворенню світлової енергії в енергію хімічних зв'язків синтезованих вуглеводів.
Фотосинтез відбувається у вищих рослинах, водоростях, багатьох бактеріях, деяких археях і найпростіших – організмах, відомих разом як фототрофи.
Фотосинтез – єдиний процес у біосфері, який призводить до засвоєння енергії Сонця і забезпечує існування як рослин, так і всіх гетеротрофних організмів.
Узагальнене рівняння фотосинтезу має вигляд: 6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2


Слайд #3
Презентація на тему «Фотосинтез» (варіант 5) - Слайд #3

Типи фотосинтезу:
Оксигенний (його здійснюють рослини, ціаноюактерії і прохлорофіли)
Аноксигенний (проходить у пурпурних, деяких зелених бактеріях, та геліобактеріях )


Слайд #4
Презентація на тему «Фотосинтез» (варіант 5) - Слайд #4

Етапи фотосинтезу:
Фотофізичний (поглинання фотонів світла пігментами, їх перехід у збуджений стан і передача енергії до інших молекул фотосистеми)
Фотохімічний (розділення зарядів в реакційному центрі, перенесення електронів по фотосинтетичному електронотранспортному ланцюзі, що закінчується синтезом АТФ і НАДФН )
Хімічний (включає біохімічні реакції синтезу органічних речовин з використанням енергії, накопиченої на світлозалежній стадії )


Слайд #5
Презентація на тему «Фотосинтез» (варіант 5) - Слайд #5