Презентація на тему «Фотосинтез» (варіант 9)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Фотосинтез» (варіант 9) - Слайд #1

Фотосинтез
Розмаїтого Дмитра, 10-А клас


Слайд #2
Презентація на тему «Фотосинтез» (варіант 9) - Слайд #2

Фотосинтез
Процес синтезу органічних сполук з вуглекислого газу та води з використанням енергії світла й за участю фотосинтетичних пігментів , часто з виділенням кисню як побічного продукту.


Слайд #3
Презентація на тему «Фотосинтез» (варіант 9) - Слайд #3

Це надзвичайно складний процес, що включає довгу послідовність координованих біохімічних реакцій. Він відбувається у вищих рослинах, водоростях, багатьох бактеріях, деяких археях і найпростіших — організмах, відомих разом як фототрофи. Сам процес відіграє важливу роль у кругообігу вуглецю у природі.


Слайд #4
Презентація на тему «Фотосинтез» (варіант 9) - Слайд #4

Фотосинтез – єдиний процес у біосфері, який призводить до засвоєння енергії Сонця і забезпечує існування як рослин, так і всіх гетеротрофних організмів.
Рослина поглинає не всю сонячну енергію, а лише її фотосинтетичну активну радіацію, під впливом якої проходить фотосинтез, що впливає на майбутній врожай культур.


Слайд #5
Презентація на тему «Фотосинтез» (варіант 9) - Слайд #5

Типи фотосинтезу
Розрізняють оксигенний і аноксигенний типи фотосинтезу. Оксигенний найбільш поширений, його здійснюють рослини, ціанобактерії і прохлорофіти. Аноксигенний фотосинтез проходить у пурпурних, деяких зелених бактеріях та геліобактеріях.


Слайд #6
Презентація на тему «Фотосинтез» (варіант 9) - Слайд #6

Виділяють три етапи фотосинтезу


Слайд #7
Презентація на тему «Фотосинтез» (варіант 9) - Слайд #7

На першому етапі
відбувається поглинання фотонів світла пігментами, їх перехід взбуджений стан і передача енергії до інших молекул фотосистеми.


Слайд #8
Презентація на тему «Фотосинтез» (варіант 9) - Слайд #8

На другому етапі
відбувається розділення зарядів в реакційному центрі, перенесення електронів по фотосинтетичному електронотранспортному ланцюзі, що закінчується синтезом АТФ і НАДФН. Перші два етапи разом називають світлозалежною стадією фотосинтезу.


Слайд #9
Презентація на тему «Фотосинтез» (варіант 9) - Слайд #9

Третій етап
відбувається вже без обов'язкової участі світла і включає біохімічні реакції синтезу органічних речовин з використанням енергії, накопиченої на світлозалежній стадії. Найчастіше в якості таких реакцій розглядається цикл Кальвіна і глюконеогенез, утворення цукрів і крохмалю з вуглекислого газу повітря.


Слайд #10
Презентація на тему «Фотосинтез» (варіант 9) - Слайд #10

Просторова локалізація
Фотосинтез рослин здійснюється в хлоропластах, відособлених двомембранних органелах клітини. Хлоропласти можуть бути в клітинах плодів, стебел, проте основним органом фотосинтезу, анатомічно пристосованим до його здійснення, є листя. У листку найбагатша хлоропластами тканина — палісадна або синтезуюча паренхіма. У деяких сукулентів з виродженим листям (наприклад, кактусів) основна фотосинтетична активність пов'язана із стеблом.


Слайд #11
Презентація на тему «Фотосинтез» (варіант 9) - Слайд #11

Світло для фотосинтезу захоплюється завдяки плоскій формі листка, що забезпечує велике відношення поверхні до об'єму. Вода доставляється з кореня розвиненою мережею судин (прожилків листка). Вуглекислий газ надходить частково за допомогою дифузії через кутикулу і епідерміс, проте велика його частина проходить в листя через продихи і по листку через міжклітинний простір.


Слайд #12
Презентація на тему «Фотосинтез» (варіант 9) - Слайд #12

Світлова стадія
В ході світлової стадії фотосинтезу утворюються високоенергетичні продукти: аденозинтрифосфат, що служить в клітині джерелом енергії, і НАДФН, що використовується як відновник. Як побічний продукт виділяється кисень.


Слайд #13
Презентація на тему «Фотосинтез» (варіант 9) - Слайд #13

Темнова стадія
У темновій стадії за участю АТФ і НАДФН відбувається відновлення CO2 до глюкози. Хоча світло не потрібне для здійснення даного процесу, воно бере участь у його регуляції.


Слайд #14
Презентація на тему «Фотосинтез» (варіант 9) - Слайд #14

Аноксигенний фотосинтез
Аноксигенний фотосинтез властивий деяким бактеріям та археям (наприклад, пурпурним, деяким зеленим бактеріям та геліобактеріям тощо). Ці організми не використовують води у якості відновника, тому кисень не є побічним продуктом синтезу. Замість води використовуються сірководень (H2S) або йони двовалентного заліза (Fe++).
CO2 + 2 H2S → (CH2O) + 2 S + H2O
Тут першим продуктом фотосинтезу виступає фіктивна хімічна сполука CH2O.


Слайд #15
Презентація на тему «Фотосинтез» (варіант 9) - Слайд #15

Значення фотосинтезу
Фотосинтез є основним джерелом біологічної енергії, фотосинтезуючі автотрофи використовують її для утворення органічних речовин з неорганічних, гетеротрофи існують за рахунок енергії хімічних зв'язків, запасеної автотрофами, вивільняючи її в процесах аеробного та анаеробного дихання. Енергія, отримувана людством при спалюванні викопного палива (вугілля, нафта, природний газ, торф), також є запасеною в процесі фотосинтезу.


Слайд #16
Презентація на тему «Фотосинтез» (варіант 9) - Слайд #16

Фотосинтез є головним методом залучення неорганічного вуглецю в біологічний цикл. Весь кисень атмосфери біогенного походження є побічним продуктом фотосинтезу. Формування кисневої атмосфери повністю змінило стан земної поверхні, зробило можливою появу дихання, а надалі, після утворення озонового шару, дозволило життю вийти на сушу.


Слайд #17
Презентація на тему «Фотосинтез» (варіант 9) - Слайд #17

Перші досліди по фотосинтезу були проведені Джозефом Прістлі в 1770—1780-их роках, коли він звернув увагу на «псування» повітря в герметичній посудині свічкою (повітря переставало бути здатним підтримувати горіння, поміщені в нього тварини задихалися), що горіла, і «виправлення» його рослинами. Прістлі зробив висновок, що рослини виділяють кисень, необхідний для дихання і горіння, проте не відзначив, що для цього рослинам потрібне світло. 


Завантажити презентацію