Презентація на тему «Феномен здоров’я»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Феномен здоров’я» - Слайд #1

Феномен здоров'я
Ознаки


Слайд #2
Презентація на тему «Феномен здоров’я» - Слайд #2

Означення
Здоров'я — стан живого організму, при якому всі органи здатні виконувати свої життєві функції. Наука про здоров'я людини — валеологія, з підліткового віку відповідальність за здоров'я стає вашою власною відповідальністю
Фено́мен — незвичайне явище, рідкісний факт, який важко збагнути. У загальному вжитку феноменом часто називають незвичайну подію, явище, особу.


Слайд #3
Презентація на тему «Феномен здоров’я» - Слайд #3

Здоров'я


Слайд #4
Презентація на тему «Феномен здоров’я» - Слайд #4

Феномен
Горіння — явище, яке ми спостерігаємо, і воно ж — феномен.


Слайд #5
Презентація на тему «Феномен здоров’я» - Слайд #5

Феномени здоров'я
Людина - система з пірамідальним принципом будови, яка має три рівні:
1.Нижній, соматичний (soma - тіло).
2.Середній, психічний (psyche - душа).
3.Верхній, духовний. Останній рівень надсвідомість-ірраціональна творча сфера.Здатність до саморозвитку
Здатність до збереження індивідуального існування за рахунок самоорганізації.


Слайд #6
Презентація на тему «Феномен здоров’я» - Слайд #6

Доведення
Враховуючи, те що здоров'я людини – це особлива структура та система, яка має своєрідні та єдині властивості, то ми можемо вважати, що здоров'я – феномен людського життя.


Слайд #7
Презентація на тему «Феномен здоров’я» - Слайд #7

Дякую за увагу !
Бережіть своє здоров'я ! 


Завантажити презентацію