Презентація на тему «ДНК» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «ДНК» (варіант 1) - Слайд #1

Нуклеїнові кислоти(ДНК та РНК)


Слайд #2
Презентація на тему «ДНК» (варіант 1) - Слайд #2

РНК (рибонуклеїнова кислота) — клас нуклеїнових кислот, лінійних полімерів нуклеотидів, до складу яких входять залишок фосфорної кислоти, рибоза і азотисті основи — аденін, цитозин, гуанін і урацил (на відміну від ДНК, що містить замість урацила тимін).


Слайд #3
Презентація на тему «ДНК» (варіант 1) - Слайд #3

Дезоксирибонуклеї́нова кислота́ (ДНК) — один із типів природних нуклеїнових кислот
Основна роль ДНК:
зберігання спадкової інформації(репарація);
передача з покоління в покоління(реплікація);
реалізація генетичної програми розвитку та функціонування живих організмів(транскрипція).


Слайд #4
Презентація на тему «ДНК» (варіант 1) - Слайд #4

Структура частини подвійної спіралі ДНК
З хімічної точки зору, ДНК — це довга полімерна молекула, що складається з послідовності блоків — нуклеотидів. Кожний нуклеотид складається з:
Азотистої основи;
Цукру(дезоксирибози);
Фосфатної групи.
У переважній більшості випадків (окрім деяких вірусів, що містять одноланцюжкові ДНК) макромолекула ДНК складається з двох ланцюжків, орієнтованих азотистими основами один проти одного. Ця дволанцюжкова молекула утворює спіраль.


Слайд #5
Презентація на тему «ДНК» (варіант 1) - Слайд #5

Комплектарність ДНК
Утворення водневих зв'язків між гуаніном та цитозином.
Утворення водневих зв'язків між аденіном та тиміном


Слайд #6
Презентація на тему «ДНК» (варіант 1) - Слайд #6

Функції ДНК
Пошкодження ДНК, що привели до великого числа розірваних хромосом.
Репарація
Репарація ДНК (від англ. DNA repair — «ремонт ДНК») — набір процесів, за допомогою яких клітина знаходить і виправляє пошкодження молекул ДНК, які кодують її геном.


Слайд #7
Презентація на тему «ДНК» (варіант 1) - Слайд #7

Транскрипція
Транскрипція — процес синтезу РНК з використанням ДНК в якості матриці, що відбувається у всіх живих клітинах, іншими словами, це перенесення генетичної інформації з ДНК на РНК.


Слайд #8
Презентація на тему «ДНК» (варіант 1) - Слайд #8

Реплікація
Схематичне зображення процеса реплікації, цифрами позначені: (1) ланцюг, що відстає, (2) ланцюг-лідер, (3) ДНК-полімераза (Polα), (4) ДНК лігаза, (5) РНК-праймер, (6) ДНК-праймаза, (7) фрагмент Окадзакі, (8) ДНК-полімераза (Polδ), (9) хеліказа, (10) одиночний ланцюг зі зв'язаними білками, (11) топоізомераза


Слайд #9
Презентація на тему «ДНК» (варіант 1) - Слайд #9

Пошкодження ДНК
Інтеркальована хімічна сполука, що знаходиться в середині спіралі ДНК, — бензопірен, основний мутаген тютюнового диму
ОСНОВНІ МУТАГЕНИ
Окислюючі
речовини
Алкілюючі
речовини
Високоенергетична
Електромагнітна
радіація 
Рентгенівське
випромінювання
Ультрафіолетове
випромінювання


Слайд #10
Презентація на тему «ДНК» (варіант 1) - Слайд #10

A, B і Z форми подвійної спіралі ДНК
Альтернативні форми подвійної спіралі
ДНК може існувати в кількох можливих конформаціях.
A-ДНК, B-ДНК, C-ДНК, D-ДНК[21], E-ДНК[22], H-ДНК[23], L-ДНК[21], P-ДНК[24] і Z-ДНК.


Слайд #11
Презентація на тему «ДНК» (варіант 1) - Слайд #11

Суперскрученість ДНК
Структура кругової суперскрученої ДНК, з різною кількостю оборотів ланцюжків в молекулі (Twist) і перехрещень дволанцюжкових молекул (Writhe).


Слайд #12
Презентація на тему «ДНК» (варіант 1) - Слайд #12

Структури на кінцях хромосом
Структура теломер. Зеленим кольором позначений іон металу, хелатований в центрі структури


Слайд #13
Презентація на тему «ДНК» (варіант 1) - Слайд #13

Використання ДНК в технології
Методи роботи з ДНК
Генна інженерія
Судово-медична експертиза
Біоінформатика
ДНК і комп'ютери нового покоління
Історія і антропологія


Слайд #14
Презентація на тему «ДНК» (варіант 1) - Слайд #14

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Автор роботи:
Черепанська Вікторія
учениця 10 – А класу
гімназії №136
м.Києва