Презентація на тему «Діагностування вад розвитку людини» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Діагностування вад розвитку людини» (варіант 2) - Слайд #1

Діагностування вад розвитку людини


Слайд #2
Презентація на тему «Діагностування вад розвитку людини» (варіант 2) - Слайд #2

Вади розвитку — це природжені відхилення за межі нор-мальних варіантів у анатомічній будові (формі, розмірах, числі) тканин та органів людини, які здебільшого супроводжуються по-рушеннями їх функцій чи навіть загрожують життєздатності ор-ганізму.
Вивчення походження та патології вад складає окрему дисци-пліну медичної науки — тератологію


Слайд #3
Презентація на тему «Діагностування вад розвитку людини» (варіант 2) - Слайд #3

зовнішні;
внутрішні;
комбіновані, чи змішані
Класифікація вад розвитку


Слайд #4
Презентація на тему «Діагностування вад розвитку людини» (варіант 2) - Слайд #4

Порушення
Вада розвитку
Агенезія й аплазія
Повна відсутність органа
Гіпоплазія
Недостатній розвиток маси органа, окремих його частин або всього тіла
Гіпертрофія
Надмірний розвиток органа за рахунок збільшення його об'єму або кількості клітинної маси
Гетеротопія
Наявність комплексу клітин, частин тканин або органа в інших тканинах чи органах
Ектопія та дистопія
Ненормальна локалізація органа
Стеноз
Звуження діаметра каналу чи порожнини легене­вої артерії, стравоходу, кишки тощо
Атрезія
Зарощення отворів чи каналів органів
Персистування
Збереження після народження проток, які зазви­чай функціонують лише в ембріональний період (відкрита артеріальна протока між аортою та леге­невою артерією)
Атавізм
Поява в людини тканинних структур у місцях, де вони є у тварин


Слайд #5
Презентація на тему «Діагностування вад розвитку людини» (варіант 2) - Слайд #5

Причини виникнення вад розвитку
Усі численні чинники вад розвитку можна розділити на дві групи — ендогенні й екзогенні. До групи ендогенних чинників на¬лежать мутації спадкових структур. Групу екзогенних чинників складають фізичні, хімічні та біологічні.


Слайд #6
Презентація на тему «Діагностування вад розвитку людини» (варіант 2) - Слайд #6

Екзогенні чинники вад розвитку людини
Тип чинників
Чинники вад розвитку
Фізичні
Рентгенівське та радіоактивне опромінення, гіпоксія плоду, механічні впливи на плід
Хімічні
Етиловий спирт, антиметаболіти, цитостатики, інсекти­циди, оксиданти, сполуки Арсену, Хрому, наркотики, транквілізатори, гормональні препарати
Біологічні
Грип, кір, корова краснуха, токсоплазмоз, епідемічний паротит, гепатит, ревмокардит


Слайд #7
Презентація на тему «Діагностування вад розвитку людини» (варіант 2) - Слайд #7

Екзогенні чинники вад розвитку людини
Тип чинників
Чинники вад розвитку
Фізичні
Рентгенівське та радіоактивне опромінення, гіпоксія плоду, механічні впливи на плід
Хімічні
Етиловий спирт, антиметаболіти, цитостатики, інсекти­циди, оксиданти, сполуки Арсену, Хрому, наркотики, транквілізатори, гормональні препарати
Біологічні
Грип, кір, корова краснуха, токсоплазмоз, епідемічний паротит, гепатит, ревмокардит


Слайд #8
Презентація на тему «Діагностування вад розвитку людини» (варіант 2) - Слайд #8

Дякуємо за увагу!
Керівник:
Тетяна Віталіївна
Готували:
Макаренко Галина
та
Гнатюк Людмила


Завантажити презентацію