Презентація на тему «Червона книга України» (варіант 16)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Червона книга України» (варіант 16) - Слайд #1

Червона книга України
Робота учениці 10-Б
Лагно Анни


Слайд #2
Презентація на тему «Червона книга України» (варіант 16) - Слайд #2

Червона книга України — основний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних і таких, що знаходяться під загрозою зникнення, видів тварин і рослин, на підставі якого розробляються наукові і практичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення і раціональне використання.


Слайд #3
Презентація на тему «Червона книга України» (варіант 16) - Слайд #3

Організація збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення покладається в межах їх компетенції на Кабінет Міністрів України, Ради народних депутатів, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та інші державні органи, на які законодавствомУкраїни та Автономної Республіки Крим покладено здійснення функцій у цій сфері.


Слайд #4
Презентація на тему «Червона книга України» (варіант 16) - Слайд #4

Перша Червона книга, присвячена українській флорі та фауні, була видана у 1980 році під назвою «Червона Книга Української РСР». Перше видання Червоної книги України (1980 р.) містило опис 85 видів (підвидів) тварин: 29 — ссавців, 28 — птахів, 6 — плазунів, 4 — земноводних, 18 — комах і 151 вид вищих рослин.


Слайд #5
Презентація на тему «Червона книга України» (варіант 16) - Слайд #5

Після набуття Україною незалежності у видавництві «Українська енциклопедія» було випущене друге видання Червоної книги України: в 1994 році — том «Тваринний світ» (наклад — 2400 примірників), в 1996 році — том «Рослинний світ» (наклад — 5000 примірників). З огляду на малий наклад ці два видання відразу стали раритетами. Друге видання нараховувало 382 види тваринного та 541 вид рослинного світу.


Слайд #6
Презентація на тему «Червона книга України» (варіант 16) - Слайд #6

У 2009 р. вийшло третє видання Червоної книги України. До нього занесено 542 види тварин: гідроїдні поліпи (2 види), круглі (2) та кільчасті (9) черви, ракоподібні (31), павукоподібні (2) та багатоніжки (3), ногохвістки(2), комахи (226), молюски (20), круглороті (2) та риби (69), земноводні (8), плазуни (11), птахи (87), ссавці (68). Кількість видів тварин у третьому порівняно з другим виданням збільшилась на 160 видів, а у другому порівняно з першим — на 297 видів


Слайд #7
Презентація на тему «Червона книга України» (варіант 16) - Слайд #7

До третього видання «Червона книга України» (рослинний світ) занесено 826 видів рослин і грибів: судинні рослини (611), мохоподібні (46), водорості (60), лишайники (52), гриби (57).


Слайд #8
Презентація на тему «Червона книга України» (варіант 16) - Слайд #8

Кількість видів рослин у третьому порівняно з другим виданням збільшилась на 285 видів, а у другому порівняно з першим — на 390 видів. 


Слайд #9
Презентація на тему «Червона книга України» (варіант 16) - Слайд #9

Таким чином, з урахуванням приблизно однакових проміжків часу між виданнями Червоної книги України, спостерігається певне уповільнення темпів зменшення втрати різноманіття видів рослин і грибів України.


Слайд #10
Презентація на тему «Червона книга України» (варіант 16) - Слайд #10

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію