Презентація на тему «Царство Рослин»


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Царство Рослин» - Слайд #1

Загальна характеристики Царства Рослини


Слайд #2
Презентація на тему «Царство Рослин» - Слайд #2

Вступ
Які характерні ознаки рослин? Ви вже знаєте, що всі мешканці Землі належать до певного царства. Одним із таких царств є царство Рослини. Поміркуймо, чим саме рослини відрізняються від представників інших царств.


Слайд #3
Презентація на тему «Царство Рослин» - Слайд #3

Хлорофіл
Насамперед ви відзначите, що рослини переважно зелені. Таке забарвлення рослин зумовлене особливим барвником - пігментом хлорофілом. Вам відомо, що саме хлорофіл забезпечує процес фотосинтезу, під час якого рослини вловлюють сонячні промені та засвоюють їхню енергію.


Слайд #4
Презентація на тему «Царство Рослин» - Слайд #4

Хлорофіл
Тим самим рослини реалізують свою унікальну властивість: перетворюють сонячну енергію на хімічну енергію створених ними органічних речовин. Інші організми використовують готову органічну речовину, створену рослинами.


Слайд #5
Презентація на тему «Царство Рослин» - Слайд #5

Автотрофи. Гетеротрофи
Тож серед мешканців нашої планети є організми, які самі створюють органічні речовини з неорганічних. Це - автотрофи. І саме автотрофами є більшість рослин. Є також організми, що не здатні створювати органічні речовини з неорганічних, тому вони споживають уже готові органічні сполуки - живі чи відмерлі частини інших істот.


Слайд #6
Презентація на тему «Царство Рослин» - Слайд #6

Автотрофи. Гетеротрофи
У такий спосіб, раніше чи пізніше, вони отримують запасену рослинами сонячну енергію. Це - гетеротрофи. До них належать гриби, переважна більшість бактерій і тварин. Отже, запам'ятаймо: найхарактернішою рисою рослин є їхня здатність до фотосинтезу.


Слайд #7
Презентація на тему «Царство Рослин» - Слайд #7

Рослини – джерело енергії
Рослини безпосередньо чи опосередковано є джерелом енергії для тварин


Слайд #8
Презентація на тему «Царство Рослин» - Слайд #8

Значення фотосинтезу
Яке значення фотосинтезу для існування життя на Землі? Утворенням органічних речовин з неорганічних значення фотосинтезу для існування життя на нашій планеті не обмежується. Під час фотосинтезу рослини не тільки засвоюють вуглекислий газ, а й виділяють кисень, яким дихаємо ми, а також інші організми.


Слайд #9
Презентація на тему «Царство Рослин» - Слайд #9

Значення фотосинтезу
До появи фотосинтезуючих організмів в атмосфері Землі кисню не було. Рослини підтримують необхідний для існування більшості організмів рівень кисню в атмосфері (21 %) та запобігають накопиченню в ній надлишку вуглекислого газу. Важлива роль рослин полягає також в очищенні повітря від забруднення шкідливими речовинами.


Слайд #10
Презентація на тему «Царство Рослин» - Слайд #10

Схема фотосинтезу


Слайд #11
Презентація на тему «Царство Рослин» - Слайд #11

Значення рослин
Важко переоцінити сприятливий вплив рослинного світу на клімат окремої місцевості або нашої планети в цілому. Рослини є тією ланкою, що зв'язує живу та неживу природу. Так, саме рослини вбирають із ґрунту певні неорганічні сполуки та використовують їх для створення органічних. Таким чином, завдяки фотосинтезу і безперервному колообігові хімічних елементів рослини забезпечують існування життя на нашій планеті. 


Слайд #12
Презентація на тему «Царство Рослин» - Слайд #12

Відмінність рослин
Від інших організмів рослини відрізняються також особливостями своєї будови. Серед рослин є як одноклітинні, так і багатоклітинні організми. У багатоклітинних рослин клітини можуть утворювати групи, кожна з яких виконує певні функції: одні з них укривають поверхню рослини і захищають її, інші забезпечують.


Слайд #13
Презентація на тему «Царство Рослин» - Слайд #13

Орган
У багатьох рослин тканини утворюють органи. Орган - це частина організму, яка має певну будову та виконує певні функції. Докладніше з основними типами тканин та органів рослин ви ознайомитеся пізніше. Рослини, у яких сформовані органи й тканини, називають вищими.


Слайд #14
Презентація на тему «Царство Рослин» - Слайд #14

Тканина
Тканина (1), що входить до складу листка (2)


Слайд #15
Презентація на тему «Царство Рослин» - Слайд #15

Різноманітність
Якою є різноманітність рослин? Нині на нашій планеті відомо близько 400 тис. видів рослин. Перші рослинні організми з'явились у воді. Тривалий час вода залишалася для них єдиним середовищем життя. Згодом рослини опанували суходіл, хоча наявність води завжди була і залишається визначальним чинником для поширення рослин по планеті. 


Слайд #16
Презентація на тему «Царство Рослин» - Слайд #16

Одноклітинні. Багатоклітинні
Серед рослин є як одноклітинні, так і багатоклітинні організми. Одноклітинними рослинами є різноманітні водорості, хоча трапляються і багатоклітинні водорості, що сягають завдовжки десятків метрів. Попри це, багатоклітинні водорості переважно не мають тканин і органів.


Слайд #17
Презентація на тему «Царство Рослин» - Слайд #17

Одноклітинні. Багатоклітинні
Цим вони відрізняються від вищих рослин. Назва «водорості» вказує на те, що ці рослини мешкають переважно у водоймах, проте частина їх оселяється на поверхні ґрунту чи у ґрунті, на стовбурах дерев, на камінні тощо.


Слайд #18
Презентація на тему «Царство Рослин» - Слайд #18

Вищі рослини
До вищих рослин належать мохи, папороті, хвощі, плауни, голонасінні та квіткові (покритонасінні). Залежно від особливостей будови надземної частини серед вищих рослин виділяють певні життєві форми: дерева, кущі, трави тощо.


Слайд #19
Презентація на тему «Царство Рослин» - Слайд #19

Вищі рослини


Слайд #20
Презентація на тему «Царство Рослин» - Слайд #20

Життєві форми рослин
1 - дерева; 2 - кущі; 3 - трави


Слайд #21
Презентація на тему «Царство Рослин» - Слайд #21

Квіткові рослини
Переважна більшість вищих рослин (близько 250 тис. видів) належить до відділу Квіткові рослини. Найхарактерніша їхня ознака, за якою вони відрізняються від решти, - це здатність утворювати квітки. Квіткові рослини до того ж мають і найскладнішу будову. Тому будову та процеси життєдіяльності рослин ми з вами розглянемо саме на прикладі цієї групи.


Слайд #22
Презентація на тему «Царство Рослин» - Слайд #22

Квіткові рослини
 Квіткові рослини добре пристосовані до сучасних умов життя, тому вони найпоширеніші на земній кулі. Вони мешкають на суходолі - від полярних місцевостей до тропіків в умовах різних типів клімату, а також у водоймах (переважно прісних).


Слайд #23
Презентація на тему «Царство Рослин» - Слайд #23

Одно-, дво-, багаторічні рослини
Рослини бувають однорічні, дворічні та багаторічні. Однорічні рослини розвиваються та живуть протягом одного року або навіть кількох місяців. Дворічні рослини в перший рік життя утворюють виключно вегетативні органи та накопичують у своїх підземних (морква, редька, буряк, жоржини) або надземних (капуста) частинах поживні речовини.


Слайд #24
Презентація на тему «Царство Рослин» - Слайд #24

Одно-, дво-, багаторічні рослини
Наступного року вони цвітуть і утворюють плоди та насіння. Багаторічні рослини живуть три роки і більше. Серед них є дерева, кущі та трав'янисті рослини.


Слайд #25
Презентація на тему «Царство Рослин» - Слайд #25

Висновок
Рослини - царство організмів, представники якого здатні до фотосинтезу. Використовуючи енергію світла, вони створюють органічні сполуки з неорганічних. Тому рослини - це автотрофні організми. Серед рослин є як одноклітинні, так і багатоклітинні види. У багатоклітинних рослин із клітин формуються тканини та органи. Такі рослини належать до вищих.


Слайд #26
Презентація на тему «Царство Рослин» - Слайд #26

Джерела
http://school.xvatit.com
http://teachua.com