Презентація на тему «Биотехнология»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Биотехнология» - Слайд #1

Генна та клітинна інженерія.


Слайд #2
Презентація на тему «Биотехнология» - Слайд #2

Генна та клітинна інженерія.


Слайд #3
Презентація на тему «Биотехнология» - Слайд #3

Генна інженерія
Генна інженерія - це метод біотехнології, який займається дослідженнями з перебудови генотипів.


Слайд #4
Презентація на тему «Биотехнология» - Слайд #4

Завдання генної інженерії.
Сучасний рівень знань біохімії , молекулярної біології і генетики дозволяє розраховувати на успішний розвиток нової біотехнології - генної інженерії, тобто сукупності методів, що дозволяють шляхом операцій ( у пробірці) переносити генетичну інформацію з одного організму в інший. Перенесення генів дає можливість долати міжвидові бар'єри і передавати окремі спадкові ознаки одних організмів іншим . Мета генної інженерії - отримання клітин ( в першу чергу бактеріальних ) , здатних у промислових масштабах напрацьовувати деякі «людські» білки.


Слайд #5
Презентація на тему «Биотехнология» - Слайд #5

Завдання генної інженерії.
Сучасний рівень знань біохімії , молекулярної біології і генетики дозволяє розраховувати на успішний розвиток нової біотехнології - генної інженерії, тобто сукупності методів, що дозволяють шляхом операцій ( у пробірці) переносити генетичну інформацію з одного організму в інший. Перенесення генів дає можливість долати міжвидові бар'єри і передавати окремі спадкові ознаки одних організмів іншим . Мета генної інженерії - отримання клітин ( в першу чергу бактеріальних ) , здатних у промислових масштабах напрацьовувати деякі «людські» білки.


Слайд #6
Презентація на тему «Биотехнология» - Слайд #6

Сутність методів генної інженерії полягає в тому, що в генотип організму вбудовуються або виключаються з нього окремі гени чи групи генів. В результаті вбудовування в генотип раніше відсутнього гена можна змусити клітину синтезувати білки, які раніше вона синтезувала.


Слайд #7
Презентація на тему «Биотехнология» - Слайд #7

Метод отримання рекомбінантних (що містять чужорідний ген) плазмід.Етапи процесу:
1. Рестрикція - розрізання ДНК, наприклад, людини на фрагменти.
2. Лигирование - фрагмент з потрібним геном включають в плазміди і зшивають їх.
3. Трансформація - введення рекомбінантних плазмід в бактеріальні клітини.
4. Скринінг - відбір серед клонів трансформованих бактерій тих, які плазміди, що несуть потрібний ген людини.


Слайд #8
Презентація на тему «Биотехнология» - Слайд #8

Результати генної інженерії


Слайд #9
Презентація на тему «Биотехнология» - Слайд #9

Клітинна інженерія
Клітинна інженерія - методика конструювання кліток нового типу на основі їх культивування, гібридизації та реконструкції.
*Культивування клітин - це метод збереження життєздатності клітин поза організмом в штучно створених умовах.


Слайд #10
Презентація на тему «Биотехнология» - Слайд #10

Клітинна інженерія
Клітинна інженерія - методика конструювання кліток нового типу на основі їх культивування, гібридизації та реконструкції.
*Культивування клітин - це метод збереження життєздатності клітин поза організмом в штучно створених умовах.


Слайд #11
Презентація на тему «Биотехнология» - Слайд #11

Завдання клітинної інженерії:
Отримання і застосування культур клітин тварин, людини, рослин і бактерій для культивування вірусів з метою створення вакцин, сироваток, діагностичних препаратів.
Культивування культур клітин для отримання біологічно активних речовин.
Отримання моноклональних антитіл (гібридом) для використання в медицині та ветеринарії.
Генно-інженерні маніпуляції з клітинами для отримання нових форм, нових культур клітин, біопрепаратів та ін.


Слайд #12
Презентація на тему «Биотехнология» - Слайд #12

Завдання клітинної інженерії:
Отримання і застосування культур клітин тварин, людини, рослин і бактерій для культивування вірусів з метою створення вакцин, сироваток, діагностичних препаратів.
Культивування культур клітин для отримання біологічно активних речовин.
Отримання моноклональних антитіл (гібридом) для використання в медицині та ветеринарії.
Генно-інженерні маніпуляції з клітинами для отримання нових форм, нових культур клітин, біопрепаратів та ін.


Слайд #13
Презентація на тему «Биотехнология» - Слайд #13

Дякую за увагу!