Презентація на тему «Біотехнології» (варіант 1)


Рейтинг презентації 4.33 на основі 3 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Біотехнології» (варіант 1) - Слайд #1

Біотехнології
Виконала
учениця 11-А класу
Чайка Ірина


Слайд #2
Презентація на тему «Біотехнології» (варіант 1) - Слайд #2

Біотехноло́гія (Βιοτεχνολογία, від грец. bios — життя, techne — мистецтво, майстерність і logos — слово, навчання) — використання живих організмів і біологічних процесів у виробництві. Біотехнологія — міждисциплінарна галузь, що виникла на стику біологічних, хімічних і технічних наук. З розвитком біотехнології пов'язують вирішення глобальних проблем людства — ліквідацію нестачі продовольства, енергії, мінеральних ресурсів, поліпшення стану охорони здоров'я і якості навколишнього середовища.
Біотехнологія?


Слайд #3
Презентація на тему «Біотехнології» (варіант 1) - Слайд #3

Біотехноло́гія (Βιοτεχνολογία, від грец. bios — життя, techne — мистецтво, майстерність і logos — слово, навчання) — використання живих організмів і біологічних процесів у виробництві. Біотехнологія — міждисциплінарна галузь, що виникла на стику біологічних, хімічних і технічних наук. З розвитком біотехнології пов'язують вирішення глобальних проблем людства — ліквідацію нестачі продовольства, енергії, мінеральних ресурсів, поліпшення стану охорони здоров'я і якості навколишнього середовища.
Біотехнологія?


Слайд #4
Презентація на тему «Біотехнології» (варіант 1) - Слайд #4

Успіхи , досягнуті в другій половині 20 століття в області цитології , біохімії , молекулярної біології та генетики, створили передумови для управління елементарними механізмами життєдіяльності клітини , що сприяло бурхливому розвитку біотехнології.    Особливістю біотехнології є те , що вона поєднує в собі самі передові досягнення науково - технічного прогресу .   Будь біотехнологічний процес включає ряд етапів:- Підготовка об'єкта- Його культивування- виділення- очищення- модифікація- Використання отриманих продуктів Вчені впевнені , що подальший розвиток біотехнології дозволить вирішити багато важливих проблем людства:- Ліквідація браку продовольства в слаборозвинених країнах- створення високоврожайних сортів рослин , стійких до несприятливих факторів , розробка біотехнологічних шляхів захисту рослин- Випуск ( на промисловій основі) біологічних засобів боротьби з шкідниками на основі використання їх природних ворогів і паразитів , а так само токсичних продуктів , утворених живими організмами.


Слайд #5
Презентація на тему «Біотехнології» (варіант 1) - Слайд #5

У наш час різні види бактерій і грибів використовують у мікробіологічній промисловості для виробництва антибіотиків, вітамінів, гормонів, ферментів, кормових білків тощо. У харчовій промисловості високопродуктивні штами мікроорганізмів дають змогу збільшити випуск високоякісних продуктів харчування (кисломолочних, сирів, пива), кормів для тварин (силос, кормові дріжджі) тощо.


Слайд #6
Презентація на тему «Біотехнології» (варіант 1) - Слайд #6

Біотехнологічні процеси застосовують і для очищення навколишнього середовища, зокрема стічних вод і ґрунту від побутового і промислового забруднення. Методи біологічного очищення ґрунтуються на здатності певних видів бактерій розкладати органічні сполуки, які потрапляють у довкілля. Завдяки селекційній роботі створено штами мікроорганізмів, здатних розкладати ті сполуки, які природні види не можуть мінералізувати. Для очищення стічних вод, природних водойм і ґрунту застосовують властивості деяких організмів накопичувати органічні та неорганічні сполуки або певні хімічні елементи у своїх клітинах (деякі види бактерій, водоростей, найпростіших).


Слайд #7
Презентація на тему «Біотехнології» (варіант 1) - Слайд #7

Біотехнологічні процеси враховують і під час розроблення біологічних методів боротьби зі шкідниками сільського і лісового господарств, а також паразитичними і кровосисними видами. Використовуючи штами певних видів мікроорганізмів (бактерій, грибів), виготовляють препарати, які ефективно знижують чисельність шкідливих видів, не забруднюючи при цьому довкілля токсичними сполуками. Необхідною умовою використання біологічних препаратів у біологічному методі боротьби є їхня безпечність для корисних видів організмів.


Слайд #8
Презентація на тему «Біотехнології» (варіант 1) - Слайд #8

Цікаві факти
Існують біотехнологічні методи переробки сільськогосподарських, промисловихі побутових відходів, очищення стічних вод для одержання біогазу і добрив. У деяких країнах за допомогою мікроорганізмів одержують етиловий спирт, що використовують як пальне для автомобілів (у Бразилії, де паливний спирт широко застосовується, його одержують із цукрової тростини й інших рослин).


Слайд #9
Презентація на тему «Біотехнології» (варіант 1) - Слайд #9

Також біотехнологічні методи застосовують у медицині. За допомогою цих методів створено багато біологічно активних речовин (БАР) і лікарських препаратів (наприклад антибіотиків). За допомогою генної інженерії створено штами кишкової палички і дріжджів, культивуються клітини ссавців та комах, які використовуються для одержання ростового гормону, інсуліну й інтерферону людини, різноманітних ферментів і противірусних вакцин. Саме завдяки біотехнології людство має змогу робити щеплення від певних страшних хвороб та попереджувати їх виникнення.


Слайд #10
Презентація на тему «Біотехнології» (варіант 1) - Слайд #10

Поява біотехнології дає змогу вирішити багато глобальних проблем людства — ліквідацію нестачі продовольства, енергії, мінеральних ресурсів, поліпшення охорони здоров'я, стану навколишнього середовища тощо.


Слайд #11
Презентація на тему «Біотехнології» (варіант 1) - Слайд #11

Застереження щодо застосування
Обсяги вилучення біопродукціі з біосфери досягли 70%, а жива матерія функціонує на оптимальному рівні тоді, коли з продукції біосфери вилучається не більше 1%. Екосистеми і біосфера загалом усе більше втрачають здатність до саморегуляції та самопідтримки. Врешті-решт це надає кругообігу речовин на земній кулі якісно нового та непередбачуваного характеру. Стабільність функціонування біосфери опинилась під загрозою. Забрудненням та деградацією охоплені усі геосфери Землі. Повітря, вода та ґрунт стали втрачати свої основні природні властивості.


Слайд #12
Презентація на тему «Біотехнології» (варіант 1) - Слайд #12

Дякую за увагу