Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 2) - Слайд #1

Категорія “Біорізноманіття”. Генетичне, видове та екосистемне біорізноманіття. Причини й наслідки деградації біорізноманіття.


Слайд #2
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 2) - Слайд #2

План:
1.Категорія біорізноманіття.
2.Заходи збереження біорізноманіття.
3.Генетичне, видове, екосистемне біорізноманіття.
4. Аспекти трактування ландшафтного різноманіття.
5. Причини і наслідки деградації біорізноманіття.
6.Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття.
7.Природно-заповідний фонд україни.
8. Висновки.


Слайд #3
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 2) - Слайд #3

Категорія біорізноманіття:
«біологічне різноманіття»-різноманітність живих організмів з усіх джерел, включаючи наземні, морські та інші водні екосистеми й екологічні комплекси, частиною яких вони є; це поняття включає в себе різноманітність у рамках виду, між видами й різноманітність екосистем.


Слайд #4
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 2) - Слайд #4

Заходи збереження біорізноманіття
Збалансоване використання земельних ресурсів.
Невиснажливе використання природних екосистем.
Зниження рівня техногенних забруднень природних комплексів.
Збільшення площ під лісами й іншою природною рослинністю.


Слайд #5
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 2) - Слайд #5

Види біорізноманіття
Генетичне
Видове
Екосистемне (ландшафтне)


Слайд #6
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 2) - Слайд #6

Генетичне біорізноманіття
це сукупність генофондів різних популяцій одного виду.
охорона одного виду в межах заповідника не дає право на його винищення на решті території його поширення.


Слайд #7
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 2) - Слайд #7

Видове різноманіття
це сукупність видів, що населяють територію.
В межах України поширені 5100 видів вищих рослин, 12% з яких занесено до Червоної книги України.


Слайд #8
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 2) - Слайд #8

Екосистемне (ландшафтне) різноманіття
Це сукупність унікальних і типових лісових, лучних, болотних, степових, гірських, рівнинних, морських, річкових угрупувань.


Слайд #9
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 2) - Слайд #9

Аспекти трактування ландшафтного різноманіття.
Ландшафтнознавчий
Антропічний
Біоцентричний
Гуманістичний
(М.Д. Гродзинський, П.Г.Шищенко)


Слайд #10
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 2) - Слайд #10

Ландшафтознавче трактування різноманіття:
Базується на визначенні кількості типів ландшафтів і кількості їх контурів у межах певної території.
Шищенко та Гродзинський вважали, що найбільш різноманітну ландшафтну структуру мають території, де межують ландшафти різних природних зон і різних тектонічних структур.


Слайд #11
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 2) - Слайд #11

Антропічне трактування ландшафтного різноманіття
Базується на розумінні інтегративного ландшафту, тобто ландшафту зміненого і перетвореного людською діяльністю.


Слайд #12
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 2) - Слайд #12

Біоцентричне трактування ландшафтного різноманіття
Полягає у тому, що досягнення ландшафтного різноманіття передусім необхідне для забезпечення біотичного.
Відновлення біотичного різноманіття в умовах реального ландшафту полягає в поєднанні окремих ділянок із збереженою природною рослинністю в цілісну мережу завдяки формуванню екологічних коридорів.


Слайд #13
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 2) - Слайд #13

Гуманістичне трактування ландшафтного різноманіття
Зводиться до трактування ландшафту як природо-культурної цілісності.


Слайд #14
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 2) - Слайд #14

Причини деградації біорізноманіття
Руйнування природного середовища життя
Чужорідні види
Надмірна експлуатація природних ресурсів
Швидке зростання населення
Загроза глобального потепління


Слайд #15
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 2) - Слайд #15

Руйнування природного середовища життя
заготовка деревини,
добування корисних копалин,
вируб лісу під пасовища,
будівництво дамб і автомагістралей,
спалення трав'яних покривів.


Слайд #16
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 2) - Слайд #16

Чужорідні види
Коли людина ввозить у будь-яку екосистему чужорідні біологічні види, вони змінюють усю екосистему настільки, що витісняють інші види, або приносять із собою такі хвороби, проти яких у них немає імунітету.


Слайд #17
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 2) - Слайд #17

Надмірна експлуатація природних ресурсів
У вересні 1914 року в зоопарку міста Цінціннаті помер останній мандруючий голуб.


Слайд #18
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 2) - Слайд #18

Швидке зростання населення
У середині XIX століття чисельність населення Землі складала 1млрд осіб. Через 1,5 століття кількість збільшилася до 6млрд.Використання природних ресурсів перевищує допустимі норми.


Слайд #19
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 2) - Слайд #19

Загроза глобального потепління
Протягом останнього століття температура на Землі може підвищитися на 3,5 градуса за Цельсієм.
підвищення температури води — одна з причин загибелі коралових рифів, які є середовищем життя багатьох морських організмів.
підняття рівня Світового океану на 1 м може призвести до затоплення великих прибережних ділянок


Слайд #20
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 2) - Слайд #20

Танення льодового покриву Гренландії та Антарктиди.


Слайд #21
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 2) - Слайд #21

Природозаповідання- форма збереження біорізноманіття.
Заповідання виконує ряд важливих наукових, господарських, екологічних завдань.


Слайд #22
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 2) - Слайд #22

Категорії заповідних об'єктів:
Природні території та об'єкти: природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, заказники, заповідні урочища.
Штучно створені об'єкти: ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, пам*ятки садово-паркового мистецтва.


Слайд #23
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 2) - Слайд #23

Природоохоронні території України:
Біосферні заповідники: Асканія-Нова, Карпатський, Чорноморський, Дунайський.
Природні заповідники: Розточчя, Медобори, Канівський, Кримський, Казантипський..
Природні парки: Синевир, Сколівські Бескиди, Яворівський, Гуцульщина.


Слайд #24
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 2) - Слайд #24

Природозаповідною справою займається:
- Товариство Подільських природодослідників і любителів природи ;
- Хортицьке товариство збережувачів природи ;
- Кримське товариство природодослідників і любителів природи ;
- Миколаївське товариство любителів природи ;
- Харківське товариство любителів природи ;
- Полтавський природо-заповідний музей ;
- Київський природоохоронний комітет ;
- природничий відділ Українського наукового товариства ;


Слайд #25
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 2) - Слайд #25

Висновок:
Сучасні екологічні спостереження вказують на те, що збереження генофонду регіону можливе лише за умови 10-15% заповідності його території.
Необхідно цілеспрямовано використовувати усі природні ресурси та формувати екологічні мережі для їх збереження.


Слайд #26
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 2) - Слайд #26

Дякую за увагу!
Виконала:
Учениця 11А класу
ЛССЗШ № 81 ім. П. Сагайдачного
Манькина Марта