Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 1)


Рейтинг презентації 4.5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 1) - Слайд #1

“Біорізноманіття”. Причини і наслідки деградації біорізноманіття. Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття. Основні категорії заповідних об'єктів.


Слайд #2
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 1) - Слайд #2

Основні поняття:
Поняття біорізноманіття
Генетичне біорізноманіття
Видова біорізноманітність
Екосистемне біорізноманіття
Деградація
Категорії заповідних об'єктів


Слайд #3
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 1) - Слайд #3

Біорізноманіття — це міра відносного різноманіття серед сукупності організмів, що входять до деякої екосистеми.


Слайд #4
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 1) - Слайд #4

З часів, коли Карл Лінней запропонував першу таксономічну класифікацію, минуло 250 років. З тих пір було описано близько 1,2 млн. видів (близько 14% від передбачених).


Слайд #5
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 1) - Слайд #5

Видова біорізноманітність
Видова різноманітність – це сукупність видів, що населяють територію. У межах України поширені 5100 видів вищих судинних рослин, з яких 611 занесено до Червоної книги України . За оцінками фахівців , близько третина червонокнижних видів рослин перебувають поза межами природних заповідників і заказників . Втрата хоча б одного виду є незворотною .


Слайд #6
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 1) - Слайд #6

Генетичне біорізноманіття
Генетичне різноманіття - різноманіття наборів генів, що несуть різні організми: у малому масштабі це відбувається між організмами того самого різновиду, між близько пов'язаними різновидами - у тому самому гені, між більш віддалено пов'язаними різновидами - у різних сімействах, підкласах або царствах.


Слайд #7
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 1) - Слайд #7

Екосистемне (ландшафтне ) біорізноманіттяЕкосистемне (ландшафтне) біорізноманіття - це сукупність унікальних і типових лісових, лучних, болотних, степових, гірських, рівнинних, морських ,річкових угруповань.


Слайд #8
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 1) - Слайд #8

Заходи збереження біорізноманіття
Збалансоване використання земельних ресурсів.
Невиснажливе використання природних екосистем.
Зниження рівня техногенних забруднень природних комплексів.
Збільшення площ під лісами й іншою природною рослинністю.


Слайд #9
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 1) - Слайд #9

Аспекти трактування ландшафтного різноманіття.
Ландшафтнознавчий
Антропічний
Біоцентричний
Гуманістичний


Слайд #10
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 1) - Слайд #10

Ландшафтознавче трактування різноманіття:
Базується на визначенні кількості типів ландшафтів і кількості їх контурів у межах певної території.
Шищенко та Гродзинський вважали, що найбільш різноманітну ландшафтну структуру мають території, де межують ландшафти різних природних зон і різних тектонічних структур.


Слайд #11
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 1) - Слайд #11

Гуманістичне трактування ландшафтного різноманіття
Зводиться до трактування ландшафту як природо-культурної цілісності.


Слайд #12
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 1) - Слайд #12

Антропічне трактування ландшафтного різноманіття
Базується на розумінні інтегративного ландшафту, тобто ландшафту зміненого і перетвореного людською діяльністю.


Слайд #13
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 1) - Слайд #13

Біоцентричне трактування ландшафтного різноманіття
Полягає у тому, що досягнення ландшафтного різноманіття передусім необхідне для забезпечення біотичного.
Відновлення біотичного різноманіття в умовах реального ландшафту полягає в поєднанні окремих ділянок із збереженою природною рослинністю в цілісну мережу завдяки формуванню екологічних коридорів.


Слайд #14
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 1) - Слайд #14

Швидке потепління веде до збільшення біорізноманіття тропічних лісів.


Слайд #15
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 1) - Слайд #15

Природні та напівприродні ландшафти є майже на 2/5 (40 %) території України. Найменш трансформовані природні ландшафти на землях, зайнятих лісами, чагарниками, болотами, та на відкритих землях, площа яких становить загалом 19,65 % усієї території країни. На сьогодні у флорі України нараховується понад 25 тис. видів рослин, у фауні — майже 45 тис. видів тварин. До Червоної книги України занесено 541 вид рослин, 382 — тварин; до Зеленої книги України — 127 рідкісних і зникаючих типових рослинних угруповань.


Слайд #16
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 1) - Слайд #16

Нова стратегія ООНМета: збереження біологічного різноманіття на планеті, зниження темпів вимирання біологічних видів до 2020-го року в два рази в порівнянні з поточними темпами, і збільшити кількість заповідних територій на суші до 17% і до 10% в океані.


Слайд #17
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 1) - Слайд #17

Деградація (від лат. Degradatio, буквально - зниження) - процес погіршення характеристик будь-якого об'єкта з плином часу, рух назад, поступове погіршення, занепад, зниження якості, руйнування матерії внаслідок зовнішнього впливу за законами природи і часу.
Причини деградації біорізноманіття:
Руйнування природного середовища життя
Чужорідні види
Надмірна експлуатація природних ресурсів
Швидке зростання населення
Загроза глобального потепління


Слайд #18
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 1) - Слайд #18

Руйнування природного середовища життя
заготовка деревини,
добування корисних копалин,
вируб лісу під пасовища,
будівництво дамб і автомагістралей,
спалення трав'яних покривів.


Слайд #19
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 1) - Слайд #19

Чужорідні види
Коли людина ввозить у будь-яку екосистему чужорідні біологічні види, вони змінюють усю екосистему настільки, що витісняють інші види, або приносять із собою такі хвороби, проти яких у них немає імунітету.


Слайд #20
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 1) - Слайд #20

Надмірна експлуатація природних ресурсів
У вересні 1914 року в зоопарку міста Цінціннаті помер останній мандруючий голуб.


Слайд #21
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 1) - Слайд #21

Швидке зростання населення
У середині XIX століття чисельність населення Землі складала 1 млрд осіб. Через 1,5 століття кількість збільшилася до 6млрд.Використання природних ресурсів перевищує допустимі норми.


Слайд #22
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 1) - Слайд #22

Загроза глобального потепління
Протягом останнього століття температура на Землі може підвищитися на 3,5 градуса за Цельсієм.
підвищення температури води — одна з причин загибелі коралових рифів, які є середовищем життя багатьох морських організмів.
підняття рівня Світового океану на 1 м може призвести до затоплення великих прибережних ділянок


Слайд #23
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 1) - Слайд #23

Категорії заповідних об'єктів:
Природні території та об'єкти: природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, заказники, заповідні урочища.
Штучно створені об'єкти: ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, пам'ятки садово-паркового мистецтва.


Слайд #24
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 1) - Слайд #24

Природоохоронні території України:
Біосферні заповідники: Асканія-Нова, Карпатський, Чорноморський, Дунайський.
Природні заповідники: Розточчя, Медобори, Канівський, Кримський, Казантипський..
Природні парки: Синевир, Сколівські Бескиди, Яворівський, Гуцульщина.


Слайд #25
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 1) - Слайд #25

Природозаповідною справою займається:
- Товариство Подільських природодослідників і любителів природи ;
- Хортицьке товариство збережувачів природи ;
- Кримське товариство природодослідників і любителів природи ;
- Миколаївське товариство любителів природи ;
- Харківське товариство любителів природи ;
- Полтавський природо-заповідний музей ;
- Київський природоохоронний комітет ;
- природничий відділ Українського наукового товариства ;


Слайд #26
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 1) - Слайд #26

Висновок:
Сучасні екологічні спостереження вказують на те, що збереження генофонду регіону можливе лише за умови 10-15% заповідності його території.
Необхідно цілеспрямовано використовувати усі природні ресурси та формувати екологічні мережі для їх збереження.


Слайд #27
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 1) - Слайд #27

Презентацію підготував учень 11- А класу Шишка Назар.