Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 5)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 5) - Слайд #1

Біорізноманіття. Збереження біорізноманіття Чурілін Д.


Слайд #2
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 5) - Слайд #2

Біорізноманіття – це міра кількості, різнорідності і мінливості форм живих організмів. Вона включає в себе різноманіття у рамках виду, різноманіття видів та екосистем. Вивчення біорізноманіття також включає спостереження за його змінами в просторі і часі.


Слайд #3
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 5) - Слайд #3

Біорізноманіття існує скрізь. Теперішній перелік видів, хоча й корисний, залишається неповним і недостатнім для забезпечення точного уявлення про масштаби та розподіл
усіх складових живої природи. На основі сучасних знань про те,
як біорізноманіття змінюється з плином часу, можуть бути зроблені приблизні оцінки темпів та причин вимирання видів.


Слайд #4
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 5) - Слайд #4

Чому втрата біорізноманіття викликає стурбованість?
Біорізноманіття забезпечує безліч ключових потреб людства, що виходять за рамки простого забезпечення сировиною.


Слайд #5
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 5) - Слайд #5

Втрата біорізноманіття негативно впливає на деякі аспекти добробуту людства, зокрема на продовольчу безпеку, вразливість до стихійних лих, енергетичну безпеку і доступ до чистої води та сировини. Це також впливає на здоров'я людей та суспільні відносини.


Слайд #6
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 5) - Слайд #6

Які сучасні тенденції щодо біорізноманіття?
Практично всі екосистеми Землі різко трансформуються через людську діяльність і продовжують перетворюватися з метою сільськогосподарської та інших видів експлуатації.


Слайд #7
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 5) - Слайд #7

Багато популяцій тварин і рослин скоротилися в чисельності, географічному поширенні, або за обома показниками одночасно. Діяльність людини збільшила швидкість зникнення видів, принаймні в 100 разів у порівнянні з гаданою природною швидкістю.


Слайд #8
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 5) - Слайд #8

Які чинники призводять до втрати біорізноманіття?
Біорізноманіття швидко скорочується у зв'язку з такими чинниками як: зміни у землекористуванні, зміни клімату, інвазивні види, надмірна експлуатація та забруднення довкілля. Такі природні, або частіше викликані людиною чинники, що називаються каталізаторами, здебільшого, взаємодіють і підсилюють один одного.


Слайд #9
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 5) - Слайд #9

Здебільшого, основними чинниками, що безпосередньо ведуть до втрати біорізноманіття є: зміни середовища існування, такі як фрагментація лісів; вторгнення інвазивних видів, які вкорінюються і поширюються за межами свого нормального ареалу існування; надмірна експлуатація природних ресурсів; забруднення, зокрема, надмірне використання хімічних добрив, що призводить до понаднормової кількості токсичних продуктів їх розкладу у ґрунті та воді.


Слайд #10
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 5) - Слайд #10

Що можна зробити для збереження біорізноманіття?
Утворення заповідних територій є невід'ємною частиною програм зі збереження біорізноманіття, але самих їх буде недостатньо для захисту всього спектру біорізноманіття (в силу взаємоп'язаності екосистем між собою).


Слайд #11
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 5) - Слайд #11

Для збереження біорізноманіття турбота про нього має стати невід'ємною складовою агрокомплексу, рибальства і лісівництва. Ці сектори безпосередньо залежні від біорізноманіття та безпосередньо на нього впливають. Впровадження пермакультурних методів в сільське господарство та лісівництво допоможе здобувати продукти харчування з мінімальною шкодою для екосистем.


Слайд #12
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 5) - Слайд #12

Владні інстанції на всіх рівнях мають істотне значення для охорони біорізноманіття та сталого здобуття благ з екосистем. Держава мусить вгамувати апетити капіталістів натомість зберегти екосистеми та природні ресурси задля виживання корінного населення.


Слайд #13
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 5) - Слайд #13

Інформування всього суспільства про необхідність збереження біорізноманіття та відмова від принципу отримання надприбутків з природних ресурсів без врахування довгострокових перспектив суть основоположними кроками збереження життя на нашій планеті вцілому. Відновлення екосистем, зазвичай, набагато дорожче, ніж захист екосистем близьких до незайманих, але й воно набуває дедалі більшої важливості в силу деградації великого числа територій.


Слайд #14
Презентація на тему «Біорізноманіття» (варіант 5) - Слайд #14

Бережіть довкілля!


Завантажити презентацію