Презентація на тему «Біологічно активні речовини»


Рейтинг презентації 4.43 на основі 7 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Біологічно активні речовини» - Слайд #1

ПРЕЗЕНТАЦІЯ УЧЕНИЦІ 10 КЛАСУКАРПЕНКО АНАСТАСІЇ НА ТЕМУ «БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ:ВІТАМІНИ, ГОРМОНИ»


Слайд #2
Презентація на тему «Біологічно активні речовини» - Слайд #2

Біологічно активними речовинами
називають продукти
біологічного синтезу, що у мізерно малій концентрації виявляють фізіологічний ефект. За своєю хімічною природою це — різноманітні органічні сполуки.
До універсальних біологічно активних речовин, властивих усім живим організмам без винятку, належать ферменти, вітаміни й гормони.


Слайд #3
Презентація на тему «Біологічно активні речовини» - Слайд #3

Гормони
це сигнальні речовини різноманітної хімічної природи, що виробляються клітинами організму і діють на інші клітини цього ж організму. Такі неспецифічні гормони ще називають гормоноїдами, або «гормоноподібними речовинами». Вони утворюються в усіх багатоклітинних організмів. Гормони у вузькому розумінні властиві тільки високоорганізованим багатоклітинним тваринам. Це біологічно активні речовини регуляторної природи, які мають вузькоспрямовану дію, вони виробляються специфічними клітинами або залозами. Гормони є високоспецифічними, оскільки клітини, на які спрямована їх дія, на своїй поверхні мають спеціальні ділянки — рецептори, які взаємодіють з молекулами певних гормонів. Саме тому гормони здатні діяти за надзвичайно низької концентрації.


Слайд #4
Презентація на тему «Біологічно активні речовини» - Слайд #4

Гормони білкової природи синтезуються в гіпоталамусі, гіпофізі й підшлунковій залозі.
Стероїдні гормони - похідні холестерину, продукуються в клітинах коркового шару надниркової залози, а статеві гормони —
у статевих залозах.
Третю групу становлять гормони —
похідні амінокислоти тирозину, вони синтезуються в мозковому шарі надниркової залози й у щитовидній залозі
Гормони хребетних тварин й людини, поділяються на три групи.


Слайд #5
Презентація на тему «Біологічно активні речовини» - Слайд #5

Гормони також виробляються у високорозвинених безхребетних. Тільки на відміну від хребетних, їх синтез відбувається не в органах секреції, а в окремих клітинах, часто розкиданих по тілу, і переносяться вони не током крові, а за рахунок дифузії. Ці гормони визначають час линьки, статевого дозрівання, входження в діапаузу.
Ювенільний гормон регулює проходження стадій метаморфозу у комах.


Слайд #6
Презентація на тему «Біологічно активні речовини» - Слайд #6

До гормоноподібних речовин відносять ті, які мають високу біологічну активність, але виробляються в неспеціалізованих клітинах і діють не вибірково — відразу на всі клітини, зокрема фактори росту — невеликі поліпептиди, які утворюються в клітинах тварин, що містяться в усіх тканинах. Фактори росту мають широкий спектр біологічної дії: стимулюють або пригнічують клітинні поділи, визначають швидкість диференціювання клітини.
Розповсюджуються вони по тілу також шляхом дифузії.


Слайд #7
Презентація на тему «Біологічно активні речовини» - Слайд #7

Фітогормони
Це низькомолекулярні речовини, що синтезуються в певних частинах рослин, а також у грибах і бактеріях, мають високу біологічну активність і виконують регуляторні функції (викликають старіння клітин, дозрівання й опадання плодів, проростання насіння, ріст рослин, формування тканин і органів, цвітіння). Фітогормони не виробляються спеціальними органами, клітинами або тканинами й діють переважно у тому самому місці, де й утворюються. По-друге, у клітинах рослин і грибів відсутні спеціальні рецептори, подібні до тих, що є у клітинах тварин, а тому дія фітогормонів залежить від їх концентрації і проявляється на багато повільніше. По-третє, ці речовини мають широку неспецифічну дію, обумовлену станом організму й навколишнього середовища.
Розрізняють п'ять груп фітогормонів, які у свою чергу за характером дії можна поділити на стимулятори росту рослин й інгібітори .


Слайд #8
Презентація на тему «Біологічно активні речовини» - Слайд #8

Ауксини стимулюють ріст плодів і пагонів.
Гетероаукин, який був уперше виділений із пліснявих грибів. Саме його використовують у садівництві для швидкого вкорінення черешків.
Цитокініни спонукають клітинні поділи.
Гібереліни стимулюють ріст рослин, прискорюють розвиток листя, дозрівання насіння.
Абсцизова кислота, навпаки, гальмує ріст рослин, її накопичення в клітинах і тканинах стимулює процеси зів'янення й обпадання листя. Вона належить до того ж класу речовин, що і ювенільний гормон комах.
Дію фітогормонів виявляє і етилен. З'ясувалось, у невеликих кількостях він утворюється в тканинах рослин і так само, як і абсцизова кислота, є інгібітором.
Біологічні властивості етилену зараз широко використовуються для штучного дозрівання овочів і фруктів.


Слайд #9
Презентація на тему «Біологічно активні речовини» - Слайд #9

Вітаміни
Вітаміни (від лат. YITA - життя) - група органічних сполук різноманітної хімічної природи, необхідних для харчування людини і тварин . Мають величезне значення для нормального обміну речовин і життєдіяльності організму Вітаміни виконують в організмі ті чи інші каталітичні функції і потрібні в незначних кількостях в порівнянні з основними поживними речовинами (білками, жирами, вуглеводами та мінеральними солями).


Слайд #10
Презентація на тему «Біологічно активні речовини» - Слайд #10

Вступаючи з їжею, вітаміни засвоюються (асимілюються) організмом,утворюючи різні похідні з'єднання (ефірні, амідні, нуклеотидні іін) які у свою чергу, можуть з'єднуватися з білками. Поряд засиміляцією, в організмі безперервно йдуть процеси розкладання
(дисиміляції). Вітаміни, причому продукти розпаду (а іноді й малозмінені молекули вітамінів) виділяються в зовнішнє середовище.


Слайд #11
Презентація на тему «Біологічно активні речовини» - Слайд #11

-ВІТАМІНОЗИ
Хвороби, які виникають внаслідок відсутності в їжі тих чи інших вітамінів, стали називатися авітамінозами. Якщо хвороба виникає внаслідок відсутності кількох вітамінів, її називають полівітамінозом. Однак типові по своїй клінічній картині авітамінози в даний час зустрічаються досить рідко. Найчастіше доводиться мати справу з відносним недоліком якого-небудь вітаміну; таке захворювання,називається гіповітамінозом. Якщо правильно і вчасно поставлений діагноз, то авітаміноз і особливо гіповітамінози легко вилікувати введенням в організм відповідних вітамінів.
Надмірне введення в організм деяких вітамінів може викликатизахворювання, зване гіпервітамінозом.


Слайд #12
Презентація на тему «Біологічно активні речовини» - Слайд #12

Класифікація вітамінів
Вітаміни ділять на дві великі групи: вітаміни розчинні в жирах 1, і вітаміни, розчинні у воді 2. Кожна з цих груп містить велику кількість різних вітамінів, які звичайно позначають буквами "латинського алфавіту. Слід звернути увагу, що порядок цих букв невідповідає їх звичайному розташуванню в алфавіті і не цілкомвідповідає історичній послідовності відкриття вітамінів.
1
2


Слайд #13
Презентація на тему «Біологічно активні речовини» - Слайд #13

До жиророзчинних належать :
Вітамін A
Вітамін D
Вітамін E
 
Вітамін K
До водорозчинних належать:
Вітамін В1
Вітамін В2
Вітамін PP
Вітамін В6
пантотен
 
Біотит