Презентація на тему «Біологічні науки»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Біологічні науки» - Слайд #1

Біологічні науки


Слайд #2
Презентація на тему «Біологічні науки» - Слайд #2

Біологія (грец. біос – «життя», логос – «вчення») – це сукупність наук про живі істоти, їхню будову, процеси життєдіяльності, взаємозв'язки між собою та умовами навколишнього середовища, закономірності розповсюдження по земній кулі, походження, історичний розвиток, різноманітність тощо.
Термін «біологія» запропонував у 1802р. фр. вчений Ж.-Б. Ламарк.
Біологія


Слайд #3
Презентація на тему «Біологічні науки» - Слайд #3

Ботаніка
Бота́ніка (дав.-гр. βοτανικός — той, що стосується трав, від дав.-гр. βοτάνη — трава, пасовисько) — розділ біології, що вивчає рослини, гриби і водорості.


Слайд #4
Презентація на тему «Біологічні науки» - Слайд #4

Зоологія
Зооло́гія (грец. ζωο та λογος) — це біологічна дисципліна, що вивчає навколишній світ тварин та їхні взаємозв'язки з довкіллям.


Слайд #5
Презентація на тему «Біологічні науки» - Слайд #5

Мікробіологія
Мікробіоло́гія — розділ біології, що займається вивченням мікроорганізмів, в основному вірусів, бактерій, грибів, водоростей і найпростіших.


Слайд #6
Презентація на тему «Біологічні науки» - Слайд #6

Бактеріологія
Бактеріоло́гія (від грецьк. bakteria— паличка і logos—слово) — розділ мікробіології, що вивчає будову, життя і властивості бактерій.


Слайд #7
Презентація на тему «Біологічні науки» - Слайд #7

Вірусологія
Вірусологія — розділ мікробіології, що вивчає будову, життя і властивості вірусів.


Слайд #8
Презентація на тему «Біологічні науки» - Слайд #8

Мікологія
Міколо́гія (грец. μύκης — гриб і ...логія) — наука, яка досліджує гриби як особливу групу організмів, що становлять самостійне царство живої природи.
Раніше, коли гриби відносили до рослин, мікологія вважалась одним із розділів ботаніки.


Слайд #9
Презентація на тему «Біологічні науки» - Слайд #9

Ліхенологія
Ліхенологія – наука про лишайники.


Слайд #10
Презентація на тему «Біологічні науки» - Слайд #10

Біохімія
Біохімія – наука, що вивчає хімічні процеси в клітині.


Слайд #11
Презентація на тему «Біологічні науки» - Слайд #11

Молекулярна біологія
Молекулярна біологія – це розділ біохімії, що вивчає організацію спадкової інформації та біосинтез білка.


Слайд #12
Презентація на тему «Біологічні науки» - Слайд #12

Цитологія
Цитологія – наука про клітини.


Слайд #13
Презентація на тему «Біологічні науки» - Слайд #13

Гістологія
Гістологія – наука про тканини.


Слайд #14
Презентація на тему «Біологічні науки» - Слайд #14

Морфологія
Морфологія – наука про будову й форму організмів.


Слайд #15
Презентація на тему «Біологічні науки» - Слайд #15

Анатомія
Анатомія – наука про внутрішню будову.


Слайд #16
Презентація на тему «Біологічні науки» - Слайд #16

Ембріологія
Ембріологія – наука, що вивчає ембріональний період онтогенезу.


Слайд #17
Презентація на тему «Біологічні науки» - Слайд #17

Фізіологія
Фізіологія – наука про процеси життєдіяльності.


Слайд #18
Презентація на тему «Біологічні науки» - Слайд #18

Систематика
Систематика – наука про класифікацію організмів.


Слайд #19
Презентація на тему «Біологічні науки» - Слайд #19

Генетика
Генетика – наука про спадковість і мінливість.


Слайд #20
Презентація на тему «Біологічні науки» - Слайд #20

Селекція
Селекція – наука про методи створення порід домашніх тварин, сортів культурних рослин та штамів мікроорганізмів з потрібними людині властивостями.


Слайд #21
Презентація на тему «Біологічні науки» - Слайд #21

Біотехнологія
Біотехнологія – наука про використання живих організмів та біологічних процесів у виробництві.


Слайд #22
Презентація на тему «Біологічні науки» - Слайд #22

Генна інженерія
Генна інженерія – це зміна генотипу введенням або вилученням з клітин генів чи їх груп.


Слайд #23
Презентація на тему «Біологічні науки» - Слайд #23

Палеонтологія
Палеонтологія – наука про викопні рештки живих істот.


Слайд #24
Презентація на тему «Біологічні науки» - Слайд #24

Еволюційне вчення
Еволюційне вчення – наука про історичний розвиток живих організмів.


Слайд #25
Презентація на тему «Біологічні науки» - Слайд #25

Екологія
Екологія – наука про взаємозв'язки організмів між собою та навколишнім середовищем.


Завантажити презентацію