Презентація на тему «Білки» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Білки» (варіант 2) - Слайд #1

БІЛКИ
виконала учениця 10 – Б класуЗОШ № 26м. ЖитомираБондар Вікторія


Слайд #2
Презентація на тему «Білки» (варіант 2) - Слайд #2

Біополімери – це органічні речовини, що складаються з повторюваних структурних одиниць – мономерів. До біополімерів належать мономери білків, що становлять 10 – 20% від сирої маси та 50 – 80% від сухої маси клітини.
Білки – це органічні сполуки, полімери, мономерами в яких є амінокислоти. Амінокислоти – це невеликі за розміром органічні сполуки , у молекулі яких одночасно містяться аміногрупа та карбоксильна група.


Слайд #3
Презентація на тему «Білки» (варіант 2) - Слайд #3

У процесі біосинтезу білка до його складу включаються 20 амінокислот.
Амінокислоти можуть з'єднуватися одна з одною через спільні для них групи. Між амінокислотами, що з'єдналися, виникає пептидний зв'язок.


Слайд #4
Презентація на тему «Білки» (варіант 2) - Слайд #4

Рівні організації білкової молекули
Первинна структура — пептидна або амінокислотна послідовність, тобто послідовність амінокислотних залишків у пептидному ланцюжку. Саме первинна структура кодується відповідним геном і найбільшою мірою визначає властивості сформованого білка.


Слайд #5
Презентація на тему «Білки» (варіант 2) - Слайд #5

Вторинна структура — локальне впорядковування фрагменту поліпептидного ланцюжка, стабілізоване водневими зв'язками і гідрофобними взаємодіями.


Слайд #6
Презентація на тему «Білки» (варіант 2) - Слайд #6

Третинна структура — повна просторова будова цілої білкової молекули, просторове взаємовідношення вторинних структур одна до одної. Третинна структура загалом стабілізується нелокальними взаємодіями, найчастіше формуванням гідрофобного ядра, а також завдяки утворенню водневих зв'язків, солевих містків, інших типів іонних взаємодій, дисульфідних зв'язків між залишками цистеїну.


Слайд #7
Презентація на тему «Білки» (варіант 2) - Слайд #7

Четвертинна структура — структура, що виникає в результаті взаємодії кількох білкових молекул, які в даному контексті називають субодиницями. Повна структура кількох поєднаних субодиниць, що разом виконують спільну функцію, називається білковим комплексом.


Слайд #8
Презентація на тему «Білки» (варіант 2) - Слайд #8

Денатурація
Починаючи зі вторинної структури, просторова конформація макромолекул білка підтримується переважно слабкими хімічними зв'язками. Під впливом зовнішніх чинників, зв'язки, що утримують макромолекулу, рвуться і структура білка та його властивості змінюються.
Цей процес називається денатурацією.
Якщо порушуються всі структури білка, включаючи первинну, така денатурація називається необоротна.


Слайд #9
Презентація на тему «Білки» (варіант 2) - Слайд #9

Ренатурація
Бувають і процеси оборотної денатурації. За умови збереження первинної структури білка після усунення чинника, що призвів до денатурації, багато білків здатні повернути свою природну форму. Такий процес називається ренатурацією.


Слайд #10
Презентація на тему «Білки» (варіант 2) - Слайд #10

Функції білків в організмі
Будівельна – вони є основою біологічних мембран. З білків складаються мікротрубочки та мікронитки, які виконують роль скелета. Скріплюють клітинні структури. У хрящах і сухожиллях – колаген, у зв'язках – еластин, у кістках – осин, волосся, нігті, пір'я – кератин
Захисна – запобігання ушкодженням клітин, органів і організму в цілому, захист від паразитів і сторонніх білків.
Регуляторна – регулювання активності обміну речовин. Це гормони білкової породи чи ферменти


Слайд #11
Презентація на тему «Білки» (варіант 2) - Слайд #11

Сигнальна – здатність “розпізнавати” специфічні хімічні сполуки і певним чином на них реагувати.
Скорочувальна – забезпечує здатність клітини, тканини чи організму змінювати форму, рухатись
Запасаюча – деякі білки відкладаються про запас


Слайд #12
Презентація на тему «Білки» (варіант 2) - Слайд #12

Транспортна – транспорт неорганічних іонів і специфічних органічних речовин
Енергетична – при їхньому розщепленні вивільняється енергія
Каталітична – виконується певним класом білків – ферментами, що прискорюють біохімічні реакції
Поживна – на деяких етапах розвитку зародок споживає їх


Слайд #13
Презентація на тему «Білки» (варіант 2) - Слайд #13

Дякую за увагу