Презентація на тему «Адаптація людини до навколишнього середовища»


Рейтинг презентації 3.67 на основі 12 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Адаптація людини до навколишнього середовища» - Слайд #1

Презентація на тему:«Адаптація людини до навколишнього середовища . Фізіологічні основи загартування»
Підготувала:


Слайд #2
Презентація на тему «Адаптація людини до навколишнього середовища» - Слайд #2

Адаптація — здатність живого організму пристосовуватися до мінливих умов навколишнього середовища, що виробилась у процесі еволюційного розвитку.


Слайд #3
Презентація на тему «Адаптація людини до навколишнього середовища» - Слайд #3

Значення адаптації:
Допомагає організму переносити значні зміни в навколишньому середовищі;
Допомагає перебудувати фізіологічні функції,поведінку відповідно до змін;
Забезпечує підтримку сталості внутрішнього середовища організму, якщо параметри деяких чинників навколишнього середовища виходять за межі оптимальних.


Слайд #4
Презентація на тему «Адаптація людини до навколишнього середовища» - Слайд #4

Організми, що адаптовані до свого оточуючого середовища, здатні до наступних дій:
Отримувати повітря, воду, їжу та поживні речовини;
Пристосовуватись до фізичних характеристик оточуючого середовища, таких як температура, освітленість та вологість;
Захищатись від природніх ворогів;
Розмножуватись;
Реагувати на зміни оточуючого середовища.


Слайд #5
Презентація на тему «Адаптація людини до навколишнього середовища» - Слайд #5

Організми, що адаптовані до свого оточуючого середовища, здатні до наступних дій:
Отримувати повітря, воду, їжу та поживні речовини;
Пристосовуватись до фізичних характеристик оточуючого середовища, таких як температура, освітленість та вологість;
Захищатись від природніх ворогів;
Розмножуватись;
Реагувати на зміни оточуючого середовища.


Слайд #6
Презентація на тему «Адаптація людини до навколишнього середовища» - Слайд #6

Структурні адаптації — це спеціальні частини організму, що допомагають йому виживати в природніх умовах.
Наприклад:
бути колір шкіри;
форма тіла;
відозміни покривів;


Слайд #7
Презентація на тему «Адаптація людини до навколишнього середовища» - Слайд #7

Адаптації поведінки — це відозміни поведінкових реакцій організму у відповідь на зміни в оточуючому середовищі.
Наприклад
умовні або безумовні рефлекси.


Слайд #8
Презентація на тему «Адаптація людини до навколишнього середовища» - Слайд #8

Фізіологічні адаптації — це системи всередині організму, що дозволяють виконувати деякі біохімічні або фізіологічні процеси .
Наприклад:
секрецію отрути;
підтримання температури тіла;
нейтралізацію токсинів при травленні.


Слайд #9
Презентація на тему «Адаптація людини до навколишнього середовища» - Слайд #9

Фізіологічні адаптації — це системи всередині організму, що дозволяють виконувати деякі біохімічні або фізіологічні процеси .
Наприклад:
секрецію отрути;
підтримання температури тіла;
нейтралізацію токсинів при травленні.


Слайд #10
Презентація на тему «Адаптація людини до навколишнього середовища» - Слайд #10

Маладаптація
Можливою є ситуація, коли деяка перевага, що її надає адаптація, з часом зменшується, аж до стану, коли минула адаптація стає шкідливою для виживання виду. Таке явище відомо під назвою «маладаптація», і може зустрічатись серед рослин, тварин або людей в таких областях як біологічні процеси, психологія, та безумовні рефлекси.


Слайд #11
Презентація на тему «Адаптація людини до навколишнього середовища» - Слайд #11

Акліматизація
Існує велика різниця між адаптацією та зовнішньо схожою на неї акліматизацією. Адаптація виникає та стабілізується протягом поколінь, що змінюють одне одного; акліматизація ж відбувається на проміжку часу всередині життєвого циклу однієї особини, і звичайно пов'язана з набагато менш критичними впливами оточуючого середовища.


Слайд #12
Презентація на тему «Адаптація людини до навколишнього середовища» - Слайд #12

Проблеми адаптації людини до навколишнього середовища.


Слайд #13
Презентація на тему «Адаптація людини до навколишнього середовища» - Слайд #13

Людина, як і інші види живих організмів, здатний адаптуватися, тобто пристосовуватися до умов навколишнього середовища.
Адаптацію людини до нових природних і виробничих умов –це сукупність соціально-біологічних властивостей і особливостей, необхідних для стійкого існування організму в конкретній екологічному середовищі.


Слайд #14
Презентація на тему «Адаптація людини до навколишнього середовища» - Слайд #14

В даний час значна частина хвороб людини пов'язані з погіршенням екологічної ситуації в нашому середовищі проживання:
Забрудненнями атмосфери, води та грунту;
Недоброякісними продуктами харчування;
Зростанням шуму.


Слайд #15
Презентація на тему «Адаптація людини до навколишнього середовища» - Слайд #15

Пристосовуючись до несприятливих екологічних умов, організм людини відчуває стан напруги, стомлення.


Слайд #16
Презентація на тему «Адаптація людини до навколишнього середовища» - Слайд #16

Серед людей можна виділити два крайніх адаптивних типу людини:
Спринтер;
Стаєр.


Слайд #17
Презентація на тему «Адаптація людини до навколишнього середовища» - Слайд #17

Серед людей можна виділити два крайніх адаптивних типу людини:


Слайд #18
Презентація на тему «Адаптація людини до навколишнього середовища» - Слайд #18

Засоби підвищення адаптаційних можливостей організму.


Слайд #19
Презентація на тему «Адаптація людини до навколишнього середовища» - Слайд #19

Кожна людина повинна сприяти підвищенню витривалості свого організму.
Необхідні умови:
Вчасне і раціональне харчування;
Чергування режиму сну та активності, праці і відпочинку;


Слайд #20
Презентація на тему «Адаптація людини до навколишнього середовища» - Слайд #20

Але особливу роль у підвищенні адаптаційних можливостей організму відіграють фізичне тренування і загартовування.


Слайд #21
Презентація на тему «Адаптація людини до навколишнього середовища» - Слайд #21

Регулярні фізичні вправи є найефективнішим засобом підвищення опірності організму хворобам та несприятливим впливам довкілля.
Завдяки тренованості полегшується становлення адаптаційних реакцій організму до екстремальних умов.


Слайд #22
Презентація на тему «Адаптація людини до навколишнього середовища» - Слайд #22

Регулярне заняття спортом(без зловживання фізичними навантаженнями) сприяє високому рівню витривалості.
Позитивний вплив рухової активності на життєдіяльність організму:
збалансованість метаболізму,
активація вегетативних систем (кровообігу, дихання),
формування нервових механізмів керування процесами,
розвиток організму в цілому.


Слайд #23
Презентація на тему «Адаптація людини до навколишнього середовища» - Слайд #23

Висновок:
Людство - лише незначна частина біосфери, а людина є лише одним із видів органічного життя - Homo sapiens. Розум виділив людину з тваринного світу і дав йому величезну могутність. Людина протягом століть прагнула не пристосуватися до природного середовища, а зробити його зручним для свого існування. Тепер всім зрозуміло, що будь-яка діяльність людини впливає на навколишнє середовище, а погіршення стану біосфери небезпечно для всіх живих істот, у тому числі і для людини.


Слайд #24
Презентація на тему «Адаптація людини до навколишнього середовища» - Слайд #24

Дякую за увагу!