Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #1

Земля і Місяць як небесні тіла
Роботу виконали:
учениця 11 класу Бахшиєва Карина
учень 11класу Гініятуллін Владислав


Слайд #2
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #2

Зміст
Планети земної групи та планети гіганти
Земля – найчарівніша планета Сонячної системи
Екологічна система Землі
Місяць
Фізичні умови на місяці
Дослідження місяця


Слайд #3
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #3

Планети земної групи та планети гіганти
За своїми характеристиками великі планети поділяються на дві групи: планети земної групи — Меркурій, Венера, Земля та Марс, планети-гіганти -Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Суттєва різниця між цими групами планет полягає в таких факторах:


Слайд #4
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #4

Характерні риси
Планети земної групи мають тверду поверхню, бо складаються переважно з важких хімічних елементів;
Планети- гіганти утворилися здебільше з Гідрогену та Гелію, тому їхня середня густина невелика, а між атмосферою і поверхнею немає чіткої межі.


Слайд #5
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #5

Порівняльні розміри планет земної групи та планет-гігантів


Слайд #6
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #6

Земля – найчарівніша планета Сонячної системи
Земля є найчарівнішою планетою Сонячної системи, що рухається по своїй орбіті навколо Сонця із середньою швидкістю – близько 30 км/с


Слайд #7
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #7

Крім того, обертаючись навколо власної осі, вона робить один оберт за добу. Земля оточена атмосферою, яка простягається в космос більше ніж на 1000 км, що створює на її поверхні сприятливі умови для існування життя (температуру, склад атмосфери, величезну кількість води).


Слайд #8
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #8

Хімічний склад атмосфери
Найбільшою складовою атмосфери біля поверхні Землі (за об'ємом 78%) є азот N3, який відіграє важливу роль у житті рослин. Кисень 02 є необхідним елементом для дихання всіх живих істот і складає 21% об'єму атмосфери.


Слайд #9
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #9

Водяна пара Н20 в атмосфері затримує інфра-червоне випромінювання Землі та створює парниковий ефект, унаслідок чого температура поверхні підвищується. Середня температура поверхні Землі +15,8°С, а якби не було в атмосфері водяної пари, то на нашій планеті настав би льодовиковий період — температура навіть на екваторі могла б знизитися до -25 °С.


Слайд #10
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #10

Погода (вітри, циклони та антициклони) формується в нижніх шарах атмосфери, яка називається тропосферою, де передача енергії відбувається не тільки випромінюванням, а й за допомогою конвекції.


Слайд #11
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #11

Океани і моря на поверхні Землі акумулюють величезну кількість сонячної енергії, бо вода має одну з найбільших у природі питому теплоємність, тому на материках, як правило, протягом доби і навіть протягом року не спостерігається різкого перепаду температури.


Слайд #12
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #12

Магнітне поле Землі створює навколо планети на висоті понад 500 км пояси радіації. Елементарні частинки, які рухаються у міжпланетному просторі з величезною швидкістю і мають електричний заряд, взаємодіють із магнітним полем Землі й тому не долітають до атмосфери. Таким чином, магнітне поле захищає життя на Землі від смертельних потоків космічних частинок.


Слайд #13
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #13

Екологічна система Землі
Екологічна система Землі перебуває у стані своєрідної стійкої рівноваги, тому невеликі збурення в атмосфері або зміни сонячної радіації суттєво не впливають на загальний стан цієї системи


Слайд #14
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #14

Але геологічні дослідження показують, що в минулому відбувалися екологічні катастрофи, внаслідок яких різко знижувалася температура та наставали льодовикові періоди. Для прогнозування майбутнього нам необхідно знати причини, що призводять до таких катастрофічних процесів. Причиною раптового зниження температури на поверхні Землі можуть бути зовнішні фактори, наприклад падіння астероїда, геологічні процеси — виверження вулканів або рух материків, та антропогенні фактори.


Слайд #15
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #15

Будова Землі
Геологічні дослідження показали, що температура всередині Землі кожні 34 м зростає на 1°С і у свердловинах на глибині 10 км досягає +300 °С. Центральна частина Землі утворює металеве ядро. Зовнішня частина ядра перебуває в розплавленому стані при температурі 7000°С, а внутрішня — тверда. Вище розташовується силікатна оболонка, або мантія.


Слайд #16
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #16

Кора
На мантії «плаває» кора, товщина якої неоднакова — від 5—7 км під океанами, до кількох десятків кілометрів під гірськими районами континентів. Унаслідок конвекції в мантії земна кора розділилася на окремі плити, які повільно зміщуються.


Слайд #17
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #17

Екологічна катастрофа
Її може створити навіть техногенна діяльність людини, внаслідок якої змінюється хімічний склад атмосфери. Наприклад, спалювання великої кількості органічного палива призводить до зменшення кисню в атмосфері та збільшення вуглекислого газу, який створює парниковий ефект. Протягом )0( ст. середня температура Землі підвищилась на 0,8 °С, що призвело до інтенсивного танення льодовиків і підвищення рівня океану, внаслідок чого затоплені великі площі родючих низин.


Слайд #18
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #18

Місяць
Місяць є природним супутником Землі, на якому атмосфера відсутня. Фази Місяця, тобто зміна його зовнішнього вигляду, настають унаслідок того, що Місяць світиться відбитими сонячними променями.
Синодичний період обертання Місяця (29,5 земної доби) — проміжок часу, через який відбувається зміна фаз.
Сидеричний період обертання Місяця (27,3 земної доби) — час обертання Місяця навколо Землі відносно зір.


Слайд #19
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #19

Обертаючись навколо нашої планети, Місяць займає різні положення відносно Землі та Сонця, тому ми бачимо різні частини його денної півкулі.


Слайд #20
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #20

Щоб зрозуміти, чому ми бачимо фази Місяця, почнемо з нового Місяця, який із поверхні Землі майже ніколи не видний, бо до нас повернена його нічна півкуля. Місяць у цій фазі можна побачити тільки під час сонячних затемнень, коли темний диск Місяця видно на тлі яскравого Сонця.
Перша чверть настає через тиждень, коли до Землі повернені половина денного та половина нічного боку Місяця.
Повний місяць настає у той момент, коли Місяць розташовується з протилежного боку від Сонця.
Остання чверть, або старий Місяць, спостерігається у південно- східній частині небосхилу перед світанком.


Слайд #21
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #21

Фізичні умови на Місяці
Не дивлячись на те, що Місяць розміщений майже на такій самій відстані від Сонця, як Земля, і одиниця його поверхні отримує таку ж саму кількість енергії, що й одиниця поверхні Землі, фізичні умови на цих космічних тілах суттєво відрізняються. Головна причина таких відмін пов'язана з тим, що сила тяжіння на Місяці менша від земної у 6 разів, тому він не може втримати біля поверхні окремі молекули газів.


Слайд #22
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #22

Місяць
Радіус
0,25 Я,
Маса
1/81 М9
Густина
3,3 г/см3
Прискорення в. падіння
і /6 д,
Велика піввісь орбіти
3,8* 106 км
Періоди обертання:
 
• сидеричний
27,3 з. діб
• синодичний
29,5 з. діб
Сонячна доба
29,5 з. діб
Температура, °С:
 
• вдень
+130
• вночі
-160


Слайд #23
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #23

Протягом мільярдів років погода на Місяці однакова: 2 тижні світить Сонце і поверхня нагрівається до температури +130 °С, а потім після двотижневої ночі поверхня охолоджується і температура на світанку падає до -160 °С. За високої денної температури молекули газів покидають сферу тяжіння Місяця, тому там неможливе існування густої атмосфери.


Слайд #24
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #24

На Місяці навіть удень темне небо, як у міжпланетному просторі, там не буває ні вітрів, ні дощів. Зміни пір року не відбувається, бо вісь обертання Місяця майже перпендикулярна до площини орбіти. На поверхні Місяця навіть неозброєним оком видно темніші ділянки, що були названі морями, та світліші, які астрономи назвали материками.
У морях немає ні краплі вологи, бо у вакуумі вода миттєво закипає і випаровується або замерзає. Вода у твердому стані могла зберегтися під поверхнею на глибині кількох десятків метрів, де протягом доби температура не змінюється і дорівнює -ЗО °С.


Слайд #25
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #25

Під час спостережень у телескоп видно, що на світлих материках переважають кратери — круглі гори діаметром до кількох сотень кілометрів, які мають вали заввишки кілька кілометрів.
Більшість кратерів мають метеоритне походження, хоча деякі з них могли утворитися під час виверження вулканів, з яких витікала розплавлена лава та заповнювала більш низькі ділянки,— так виникли моря. Виверження вулканів припинилося дуже давно, бо вік найстаріших твердих скель на материках — 4,4 млрд років, у той час як лава в морях застигла близько 3 млрд років тому.


Слайд #26
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #26

Хімічний склад ґрунту на Місяці, %
- 42
-20
СаО - 19
МgО - 12
FеО - 6
 


Слайд #27
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #27

Дослідження Місяця
Дослідження Місяця за допомогою космічних апаратів розпочали в Радянському Союзі ще на початку космічної ери. У 1959 р. АМС серії «Луна» вперше у світі долетіли до Місяця: «Луна-1» стала першою штучною планетою Сонячної системи, «Луна- 2» досягла поверхні Місяця, а «Луна-3» сфотографувала зворотний бік Місяця і передала його телевізійне зображення на Землю.


Слайд #28
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #28

У лютому 1966 р. «Луна-9» здійснила м'яку посадку в Океані Бур і вперше у світі передала телевізійний «репортаж» із поверхні іншого світу. Побачили, що справді поверхня Місяця вкрита пилом, але міцність ґрунту достатня для того, щоб утримати станцію на поверхні.


Слайд #29
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #29

Потім Місяць досліджували АМС «Луноход-1, 2», які рухались по поверхні, та АМС «Луна- 20, 24», які в автоматичному режимі вперше доставили на Землю зразки місячного ґрунту.


Слайд #30
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #30

21 липня 1969 р. на поверхню Місяця здійснив посадку пілотований космічний корабель «Аполлон- 11» (США), і астронавт Нейл Армстронг зробив перший крок по поверхні іншого світу — так почався новий етап у дослідженні космосу. Усього на поверхні Місяця побувало 12 астронавтів, які привезли на Землю зразки місячного ґрунту.


Слайд #31
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #31

Дослідження показали, що поверхня Місяця майже цілковито вкрита тонким шаром пилу та уламками каміння. Цей шар назвали реголітом (з грец,— роздріблений камінь). Товщина реголіту змінюється від місця до місця і становить у середньому кілька метрів. Аналіз реголіту приніс несподівані результати: розміри цих частинок — від мікрометрів до метрів; за хімічним складом мікрочастинки наполовину складаються з оксидів силіцію, і є фактично маленькимиtскляними кульками, що утворились після падіння мікрометеоритів.


Слайд #32
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #32

Висновки
Одиниці поверхні на Землі й Місяці отримують від Сонця майже однакову кількість енергії, але фізичні умови на їхніх поверхнях суттєво відрізняються. Головна причина такої відміни клімату — відсутність атмосфери на Місяці. Повітря на Землі створює захисну ковдру, яка підвищує температуру на нашій планеті та оберігає життя від смертельного космічного випромінювання. Місяць — це мертвий світ, у якому відсутнє життя. У майбутньому наукові бази можна створити під поверхнею Місяця.


Слайд #33
Презентація на тему «Земля і Місяць як небесні тіла» (варіант 1) - Слайд #33

Дякуємо за Увагу!!!