Презентація на тему «Сонце» (варіант 3)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Сонце» (варіант 3) - Слайд #1

Сонце
Виконала: Михайлова Кристина 11-Б
Харьківська Гімназія №23


Слайд #2
Презентація на тему «Сонце» (варіант 3) - Слайд #2

Характеристика
Фізичні характеристики
Діаметр
1,392×106 км
(109 ×Землі)
Площа поверхні
6,09 × 1012 км²
(11 900 Земних)
Об'єм
1,41 × 1018 км³
(1 300 000 Земних)
Маса
1,9891 × 1030 кг
(332 950 Земних)
Температура на поверхні
5780 K
Орбітальні характеристики
Середня відстань від
центру Чумацького Шляху
2,5×1017 км
(26 000 світлових років)
Галактичний період
2,26×108 років
Швидкість
217 км/с


Слайд #3
Презентація на тему «Сонце» (варіант 3) - Слайд #3

Спектр Сонця
Спектр Сонця неперервний, в ньому спостерігається безліч темних фраунгоферових ліній. Фраунгофер був першим, хто описав темні лінії на тлі безперервного спектру сонячного світла в 1814 році. Ці лінії в спектрі Сонця утворюються в результаті поглинання квантів світла, яке виходить з центральних областей Сонця, холоднішими зовнішніми шарами сонячної атмосфери. За цими лініями і визначають хімічний склад Сонця. Основні елементи на Сонці – водень і гелій.
Близько 9 % енергії в сонячному спектрі припадає на ультрафіолетове випромінювання з довжинами хвиль від 100 до 400 нм. Решта енергія розділена приблизно порівну між видимою (400-760 нм) і інфрачервоною (760-5000 м) областями спектру.


Слайд #4
Презентація на тему «Сонце» (варіант 3) - Слайд #4

Будова Сонця
Як і всі зорі, Сонце — розжарена газова куля.
Хімічний склад визначено з аналізу сонячного спектра:
водень становить близько 90%,
гелій — 10%,
інші елементи — менше 0,1% .


Слайд #5
Презентація на тему «Сонце» (варіант 3) - Слайд #5

Залежно від температури й характеру процесів, що нею визначаються, Сонце можна умовно поділити на 4 частини:
центральна частина (ядро) (відстань 1/3 до радіуса)
промениста зона (відстань від 1/3 до 2/3 радіуса)
конвективна зона — від верхньої частини «променистої» зони майже до видимої поверхні Сонця
сонячна атмосфера — сягає далеко за межі видимого диска Сонця.
Згідно висновкам науки, Сонце наймовірніше світить завдяки тому, що на ньому постійно проходять процеси перетворення матерії в енергію. За словами вчених, 1-го відсотка маси Сонця вистачає для того, щоб воно могло тішити нас своїм яскравим промінням і залишатися гарячим на протязі 150 мільярдів років.


Слайд #6
Презентація на тему «Сонце» (варіант 3) - Слайд #6

Сонце – центральне світило у Сонячній системі. Події та явища, що відбуваються на ньому, значною мірою визначають процеси, які відбуваються на планетах, зокрема на планеті Земля.
Водночас Сонце – типова жовта зоря серед багатьох мільярдів інших, що населяють нашу Галактику. Завдяки винятковій близькості до землі Сонце – єдина зоря, на поверхні якої ми бачимо окремі деталі і чиї властивості порівняно з іншими зорями добре вивчені.
Сонце - зірка, навколо якої обертається наша планета. Середня відстань від Землі до Сонця, тобто велика піввісь орбіти Землі, складає 149,6 млн. км = 1 а.о. (астрономічна одиниця).
П'ять мільярдів років - вік нашого Сонця.


Слайд #7
Презентація на тему «Сонце» (варіант 3) - Слайд #7

Атмосфера і «Поверхня» Сонця
Спостерігачеві Сонце здається
ідеально круглим диском,
Яскравість якого дещо
зменшується від центра до чітко
окресленого краю. Цей факт
дозволяє ввести поняття “поверхні”
Сонця, хоча насправді, як у будь-якої газової кулі – поверхні в звичайному для нас розумінні у нього немає. Є плавне зменшення густини з висотою від стану умовно щільного до дуже розрідженого.


Слайд #8
Презентація на тему «Сонце» (варіант 3) - Слайд #8

Фотосфера
Світло Сонця, яке ми бачимо, виникає в його тонкому зовнішньому шарі – нижчому шарі сонячної атмосфери - який називається фотосферою. Товщина цього шару 0,001R = 700 км.
Уся фотосфера Сонця складається зі світлих зерняток, бульбашок -гранул. Розміри гранул невеликі, 1000-2000 км, відстань між ними - 300-600 км. На Сонці спостерігається одночасно близько мільйона гранул. Кожна гранула існує декілька хвилин. У гранулах речовина піднімається, а навколо них - опускається. Грануляція - прояв конвекції в глибших шарах Сонця.


Слайд #9
Презентація на тему «Сонце» (варіант 3) - Слайд #9

Фотосфера
Світло Сонця, яке ми бачимо, виникає в його тонкому зовнішньому шарі – нижчому шарі сонячної атмосфери - який називається фотосферою. Товщина цього шару 0,001R = 700 км.
Уся фотосфера Сонця складається зі світлих зерняток, бульбашок -гранул. Розміри гранул невеликі, 1000-2000 км, відстань між ними - 300-600 км. На Сонці спостерігається одночасно близько мільйона гранул. Кожна гранула існує декілька хвилин. У гранулах речовина піднімається, а навколо них - опускається. Грануляція - прояв конвекції в глибших шарах Сонця.


Слайд #10
Презентація на тему «Сонце» (варіант 3) - Слайд #10

За контрастом з навколишніми ділянками плями темніші, бо температура у них досягає лише 4500 К – порівняно з навколишньою температурою 6000 К.
У великих плямах видяляють темніше ядро і світлішу півтінь. Час життя плям – від кількох годин до кількох місяців.
Появу плям пов'язують зі зростанням у цьому місці магнітного поля , яке гальмує вихід гарячої сонячної речовини з надр Сонця – саме через це температура у плямах нижча.


Слайд #11
Презентація на тему «Сонце» (варіант 3) - Слайд #11

Геліосейсмологія
Поверхня сонця постійно пульсує. Через це у сонячній атмосфері поширюються акустичні хвилі з довжиною в декілька тисяч кілометрів, подібні до звукових хвиль в повітрі. Коливання мають резонансний характер і мають період близько 5 хвилин.
У верхніх шарах сонячної атмосфери хвилі, що виникли в конвективній зоні і у фотосфері, передають сонячній речовині
частину механічної енергії конвективних рухів і провокують нагрівання газів наступних шарів атмосфери - хромосфери і корони. В результаті верхні шари фотосфери з температурою близько 4500 K виявляються "найхолоднішими" на Сонці. Як углиб, так і вгору від них температура газів швидко росте.


Слайд #12
Презентація на тему «Сонце» (варіант 3) - Слайд #12

Хромосфера
Хромосфера Сонця –шар сонячної атмосфери, розташований над фотосферою.
Хромосферу видно тільки в моменти повних сонячних затемнень. Місяць повністю закриває фотосферу, і хромосфера спалахує, як невелике кільце яскраво-червоного кольору, оточене перлинно-білою короною. Хромосфера дістала свою назву саме із-за цього явища (в перекладі з грецької - "забарвлена сфера").
Розміри хромосфери 10-15 тисяч кілометрів, а щільність речовини в сотні тисяч разів менша, ніж у фотосфері.


Слайд #13
Презентація на тему «Сонце» (варіант 3) - Слайд #13

Температура в хромосфері швидко росте – від 4500 К на межі з фотосферою до 100 000 К у верхніх її шарах. Зростання температури пояснюється дією магнітних полів і хвиль, проникаючих в хромосферу із зони конвективних рухів. Тут нагрів відбувається, як в мікрохвильовій печі, тільки гігантських розмірів.
На краю хромосфери спостерігаються виступаючі язички полум'я - спікули - витягнуті стовпчики з ущільненого газу. Температура цих струменів у 2-3 рази вища, ніж температура фотосфери. Діаметр основи спікули – до 3000 км, час життя – до 5 хвилин.
Хромосфера


Слайд #14
Презентація на тему «Сонце» (варіант 3) - Слайд #14

Хромосферні спалахи
Найграндіознішими активними утвореннями у хромосфері є хромосферні спалахи – раптові викиди величезної кількості енергії, накопиченої у магнітному полі активної зони. За час одного спалаху Сонце виділяє енергію, рівну кількості енергії, що її отримує Земля за цілий рік.
Тривалість невеликих спалахів 5-10 хвилин, найпотужніших – до кількох годин. Під час таких спалахів у простір викидається величезна кількість частинок високих енергій (електронів, протонів, нейтронів, альфа-частинок) та потужна доза рентгенівського та гама-випромінювання.


Слайд #15
Презентація на тему «Сонце» (варіант 3) - Слайд #15

Хромосферні спалахи


Слайд #16
Презентація на тему «Сонце» (варіант 3) - Слайд #16

Сонячна корона
Найрозрідженіша і найгарячіша частина сонячної атмосфери – корона – верхній шар сонячної атмосфери. Вона простежується від сонячного диску до відстаней в десятки сонячних радіусів, поступово переходячи у космічний простір. Корона не має чітких обрисів, її вигляд змінюється з часом.
Спостерігати корону можна під час сонячних затемнень.


Слайд #17
Презентація на тему «Сонце» (варіант 3) - Слайд #17

Незважаючи на сильне гравітаційне поле Сонця, існування сонячної корони можливе завдяки величезним швидкостям руху її часток. Корона має температуру близько мільйона градусів і складається з високоіонізованого газу. Можливо, причиною такої високої температури є поверхневі викиди сонячної речовини у вигляді петель і арок. Мільйони колосальних фонтанів переносять в корону речовину, нагріту в глибинних шарах Сонця.
Сонячна корона


Слайд #18
Презентація на тему «Сонце» (варіант 3) - Слайд #18

Сонячний вітер
Сонце є джерелом постійного потоку часток. Нейтрино, електрони, протони, альфа-частки, а також важчі атомні ядра всі разом складають корпускулярне випромінювання Сонця. Значна частина цього випромінювання є більш менш безперервним витіканням плазми, так званим сонячним вітром, що є продовженням зовнішніх шарів сонячної атмосфери, - сонячної корони. Поблизу Землі його швидкість складає зазвичай 400-500 км/с. Потік заряджених часток викидається з Сонця через корональні діри - області в атмосфері Сонця з відкритим в міжпланетний простір магнітним полем.
Різкі зміни потоку сонячного вітру (спричинені спалахами на Сонці), викликають збурення геомагнітного поля Землі - магнітні бурі.


Слайд #19
Презентація на тему «Сонце» (варіант 3) - Слайд #19

Цікаві факти
Сонце містить у собі 99,87% маси усієї Сонячної системи.
Середня густина Сонця становить всього 1,4 г/см³, тобто дорівнює густині води Мертвого моря.
Кожну секунду Сонце випромінює в 100 000 разів більше енергії, ніж людство виробило за всю свою історію.
Сонце обертається навколо центру нашої галактики, Чумацького Шляху, роблячи повний оборот кожні 225 – 250 мільйонів років.
Сонячні затемнення в одній і тій самій місцевості спостерігаються рідко, оскільки затемнення видно лише у вузькій смузі тіні Місяця.
Всі ми бачимо, що Сонце жовтого або помаранчевого кольору, але насправді, воно біле.


Слайд #20
Презентація на тему «Сонце» (варіант 3) - Слайд #20

Кожну секунду на Сонці згорає 700 млрд. тонн водню. Не дивлячись на таку величезну швидкість втрат, енергії Сонця вистачить ще на 5 млрд. років такого життя (приблизно стільки ж років Сонцю від народження). Закінчить своє життя Сонце білим карликом, заздалегідь збільшившись в розмірах і відштовхнувши від себе всі планети. На цих планетах випарується вся вода і зникне атмосфера.
Цікаві факти


Слайд #21
Презентація на тему «Сонце» (варіант 3) - Слайд #21

Дякую за увагу!!!