Презентація на тему «Подвійні зорі» (варіант 5)


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Подвійні зорі» (варіант 5) - Слайд #1

Подвійні зорі


Слайд #2
Презентація на тему «Подвійні зорі» (варіант 5) - Слайд #2

Подвійна зоря — система з двох гравітаційно пов'язані зір, які звертаються навколо спільного центру мас по екліптичних орбітах. Інколи трапляються системи із трьох і більше зірок; у тому загальному разі система називається кратною зіркою.


Слайд #3
Презентація на тему «Подвійні зорі» (варіант 5) - Слайд #3

Види подвійних зірок та їх спостереження
Візуально-подвійні зорі
Затемнювано-подвійні зорі
Спектрально-подвійні зорі
Оптично подвійні зорі


Слайд #4
Презентація на тему «Подвійні зорі» (варіант 5) - Слайд #4

Візуально-подвійні зорі
Подвійні зорі, які можна побачити окремо, називають видимими подвійними чи візуально-подвійними. Для цих зірок вдається визначити зміну з часом позиційного кута й оцінити період обертання. Такою зіркою є Сіріус, що складається з компонентів A і B, що легко розрізняються в звичайний телескоп.


Слайд #5
Презентація на тему «Подвійні зорі» (варіант 5) - Слайд #5

Затемнювано-подвійні зорі
Спостерігаються завдяки коливаннями блиску, створеними періодичними затьмареннями однієї зірки іншою, це відбувається в тих рідкісних випадках, коли Земля перебуває в одній площині із орбітами зірок. Внаслідок чого відбувається періодичне поперемінне затемнення одним компонентом іншого та навпаки. Відповідно спостерігається два зниження яскравості протягом одного циклу.


Слайд #6
Презентація на тему «Подвійні зорі» (варіант 5) - Слайд #6

Спектрально-подвійні зорі
Спостерігаються завдяки періодичним зсувам спектральних ліній.
Якщо подвійна зірка має достатньо значний власний рух, то можна спостерігати періодичні відхилення траєкторії руху головного компоненту на небесній сфері від прямої лінії.


Слайд #7
Презентація на тему «Подвійні зорі» (варіант 5) - Слайд #7

Оптично подвійні зорі
Іноді буває, що дві фізично не пов'язані між собою зірки випадково проектуються на дуже близькі одна до одної точки небесної сфери. Такі зірки називаються оптично подвійними — на противагу «істинним», фізично подвійним. Прикладом таких зірок є Міцар і Алькор у сузір'ї Великої Медведиці.


Слайд #8
Презентація на тему «Подвійні зорі» (варіант 5) - Слайд #8

Гравітаційна взаємодія між компонентами
Подвійні зорі утримуються разом взаємним тяжінням. Обидві зорі подвійної системи обертаються по еліптичних орбітах навколо деякої точки, що лежить з-поміж них і називається центром гравітації цих зір. Якщо відстань між партнерами дуже велика, орбітальний період може вимірюватися роками, інколи ж цілим століттям чи більше. Для тісних систем їх орбітальний період може становити лише кілька годин.


Слайд #9
Презентація на тему «Подвійні зорі» (варіант 5) - Слайд #9

Компоненти подвійних зір
Є різні подвійні зірки: бувають дві схожі зорі у парі, а є різні.Але, незалежно від своїх типу, ці зорі найкраще піддаються вивченню: аналізуючи їхню взаємодію, вченим вдається з'ясувати майже всі параметри, включаючи масу, форму орбіт і навіть характеристики близько розташованих до них зір. Зазвичай, ці зорі мають дещо витягнуту форму внаслідок взаємного тяжіння.


Слайд #10
Презентація на тему «Подвійні зорі» (варіант 5) - Слайд #10

Компоненти подвійних зір
Приналежність до подвійної системи дуже впливає все життя зорі, особливо коли напарники перебувають близько один до одного. Протягом свого існування зірка змінює свої розміри. І якщо дві зорі перебувають поруч, то одна з них заповнивши свою сферу Роша почне втрачати свою речовину. Потоки речовини, що рухаються від однієї зорі до іншої призводять до вибухів, таких як вибухи нових і наднових зір і по суті є міжзоряним вітром.


Слайд #11
Презентація на тему «Подвійні зорі» (варіант 5) - Слайд #11

Які зорі називають новими?
Щороку в Галактиці спалахує 25-30 (по деяких оцінках, навіть більше 200) нових зір, але ми можемо спостерігати лише декілька з них (2-3). Для нових характерне надзвичайно швидке зростання блиску в тисячі і навіть мільйони разів (в середньому на 12 зоряних величин, тобто в 60 тисяч разів), протягом декількох діб і подальше повільне повернення до початкового стану протягом декількох місяців або років (спочатку зменшення блиску зорі швидше, а потім воно сповільнюється). Більшим від спалаху нової може бути лише спалах наднової зорі.


Слайд #12
Презентація на тему «Подвійні зорі» (варіант 5) - Слайд #12

Нова зоря
Нова - це подвійна зоря, одним компонентом якої є білий карлик, а другим - або зірка типу Сонця, або червоний гігант. Коли другий компонент такої подвійної зорі в ході своєї еволюції розширюється, то частина його речовини перетікає на білий карлик. При цьому на поверхні білого карлика утворюються такі температура і тиск, що ядерна реакція набуває вибухового характеру, чим і пояснюється різке збільшення блиску зорі.


Слайд #13
Презентація на тему «Подвійні зорі» (варіант 5) - Слайд #13

Подвійні зорі