Презентація на тему «Квазари. Світ галактик»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Квазари. Світ галактик» - Слайд #1

Квазари. Світ галактик


Слайд #2
Презентація на тему «Квазари. Світ галактик» - Слайд #2

Кваза́ри  — позагалактичні об'єкти, які мають зореподібні зображення і сильні емісійні лінії з великим червоними зміщенням у спектрі.


Слайд #3
Презентація на тему «Квазари. Світ галактик» - Слайд #3

Квазари виявлені в 1963 як джерела . Згодом було виявлено квазари, які за оптичними характеристиками не відрізняються від квазарів, проте не мають радіовипроміннювання. Сьогодні обидва типи об'єктів називають квазарами: перші — радіоголосними (або радіоактивними), а другі — радіотихими (або радіоспокійними). Радіоголосні квазари становлять декілька відсотків від загальної кількості квазарів.


Слайд #4
Презентація на тему «Квазари. Світ галактик» - Слайд #4

Оскільки властивості квазарів є близькими до властивостей всіх активних галактик, то їхнє випромінювання можна порівняти з малими активними галактиками, в яких є супермасивні чорні діри. Квазари дають інформацію про ранній період Всесвіту — кінець реіонізації.
Випромінювання квазара


Слайд #5
Презентація на тему «Квазари. Світ галактик» - Слайд #5

У спектрах багатьох квазарів, крім емісійних ліній, є одна або декілька систем ліній поглинання, червоні зміщення яких менші, ніж в емісійних ліній. Ці лінії поглинання формуються на шляху між квазарами і спостерігачем. Квазари мають найвищі світності серед усіх об'єктів Всесвіту, наприклад, потужність випромінювання квазарів S5 0014+81 в оптичному діапазоні перевищує 5·1014L. Висока світність квазарів дає змогу спостерігати їх на дуже великих відстанях. Виявлено квазари з червоним зміщенням z>4.


Слайд #6
Презентація на тему «Квазари. Світ галактик» - Слайд #6

На початку XXI ст. встановлено, що квазари — це галактики, які мають в центрі надмасивні чорні дірки.


Слайд #7
Презентація на тему «Квазари. Світ галактик» - Слайд #7

Омега Центавра


Слайд #8
Презентація на тему «Квазари. Світ галактик» - Слайд #8

Перші квазари були відкриті на радіотелескопах в 1950-х роках. Більшість з них були записані як радіоджерела, які не відповідали жодним видимим об'єктам. Використовуючи малі телескопи і телескоп "Lovell" як інтерферометр, було показано, що вони мають дуже малі кутові розміри. Сотні цих об'єктів були записані до 1960 року і опубліковані в Третьому кембриджському каталозі, оскільки астрономи сканували небо в пошуку оптичних відповідників.


Слайд #9
Презентація на тему «Квазари. Світ галактик» - Слайд #9

Космоло́гія - вчення про Всесвіт у цілому та про місце людства у ньому. Незважаючи на давність самого вчення, термін «космологія» був уперше введений філософом Крістіаном Вольфом лише в 1730 році — і в наш час використовується в фізиці, філософії, езотериці та релігії.
Українська школа філософії опирається на радянську школу, дарма що стан гуманітарних наук у СРСР був не на найвищому рівні. Це зумовлювалось несиметричним ставленням радянської верхівки до природничих та гуманітарних наук, не на користь других. У результаті гуманітарні науки стали заручниками політичної пропаганди, базованої на поглядах вождів революції Володимира Леніна, Карла Маркса та Фрідріха Енгельса, виконуючи при цьому суто пасивну роль і не маючи достатніх умов для самостійного розвитку.


Слайд #10
Презентація на тему «Квазари. Світ галактик» - Слайд #10

Уявлення древніх вавілонців про Землю


Слайд #11
Презентація на тему «Квазари. Світ галактик» - Слайд #11

Уявлення давніх єгиптян про землю


Слайд #12
Презентація на тему «Квазари. Світ галактик» - Слайд #12

Уявлення древніх індійців про Землю


Слайд #13
Презентація на тему «Квазари. Світ галактик» - Слайд #13

Уявлення древніх греків про Землю


Слайд #14
Презентація на тему «Квазари. Світ галактик» - Слайд #14

Залежно від ступеня розвитку рукавів галактики S і SB діляться на підкласи Sa, Sb та Sc (відповідно SBa, SBb і SBc). У галактикпідкласу Sa спіралей майже не видно, тоді як у галактик підкласу Sc майже вся речовина скупчена в спіральних рукавах.Проміжними між галактиками Е і S є лінзоподібні галактики (підтип SO), яскравість яких від центра до краю змінюється стрибками.До неправильних галактик (тип Іг) належать ті, що не мають чітко вираженого ядра і симетричної структури.