Презентація на тему «Фізичні характеристики зір» (варіант 1)


Рейтинг презентації 4.25 на основі 8 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Фізичні характеристики зір» (варіант 1) - Слайд #1

Зорі. Характеристики зірок.
Фізичні характеристики зірок


Слайд #2
Презентація на тему «Фізичні характеристики зір» (варіант 1) - Слайд #2

Згідно із сучасними уявленнями, за своєю фізичною природою зоря – це самосвітний (на відміну від планет) космічний об'єкт, що складається із високотемпературної плазми - розжареного, майже повністю іонізованого газу. Тобто зоря світить завдяки високій температурі речовини у своїх надрах, де відбуваються термоядерні реакції.
Зорі


Слайд #3
Презентація на тему «Фізичні характеристики зір» (варіант 1) - Слайд #3

Те, що зорі на небосхилі мають різний блиск
і колір, зумовлене як розташуванням їх у космічному просторі та віддаленістю від спостерігача, так і різноманітністю їхніх фізичних характеристик – розміру, маси, температури.
Зорі


Слайд #4
Презентація на тему «Фізичні характеристики зір» (варіант 1) - Слайд #4

Основна характеристика зірки — світність, тобто потужність випромінювання. Щоб її визначити, необхідно знати відстань від зірки до Землі (для цього є декілька способів). У загальних рисах світність зірки L — це відношення потужності її випромінювання до потужності випромінювання Сонця. Обчислені світності зірок виявилися дуже різноманітними. Наприклад, у супутниказірки +4° 4048 каталога Боннського огляду неба світність дорівнює 1/575000 (або log L=—5,76). Це означає, що потужність зазначеного випромінювання в 575 тисяч разів менша за сонячну. З іншого боку, світність зірки ζ1 Скорпіона дорівнює майже 480 000 (log L = 5,68).
Фізичні характеристики зірок


Слайд #5
Презентація на тему «Фізичні характеристики зір» (варіант 1) - Слайд #5

Фізичні характеристики зірок


Слайд #6
Презентація на тему «Фізичні характеристики зір» (варіант 1) - Слайд #6

Друга важлива характеристика зірок—температура (Т) випромінюючого зовнішнього шару, тобто фотосфери. Існує декілька способів її визначення. Один з них базується на аналізі кольору зірки. Чим вища температура фотосфери, тим блакитніша зірка, чим нижча — тим вона червоніша. Встановлено, що у червоної зірки температура становить близько 3000°, у білої — 12000°, а у блакитної — 25000°. Є зірки, температура яких досягає 150000°. Розроблено способи точного визначення кольорів зірок і відповідних температур.
Фізичні характеристики зірок


Слайд #7
Презентація на тему «Фізичні характеристики зір» (варіант 1) - Слайд #7

Фізичні характеристики зірок


Слайд #8
Презентація на тему «Фізичні характеристики зір» (варіант 1) - Слайд #8

Якщо відомі світність і температура фотосфери, то можна розрахувати і радіус R зірки. Один із законів теоретичної фізики стверджує, що потужність випромінювання J одиниці поверхні (скажімо, 1м2) нагрітого тіла пропорційна четвертій степені температури: J =σТ4, де σ — певна постійна кількість. Оскільки диск зірки має форму кола радіуса R, то світна площа становить S =πR2; тоді потужність випромінювання диска обчислюється як S•J =σπR2Т4. Потужність випромінювання Сонця дорівнює σπR2cТ4с, де Rc і Тc — радіус і температура Сонця відповідно. Таким чином, знаючи світність зірки L=(R/Rc)2•(Т/Тc)4, вираховуємо радіус із співвідношення R/Rc= L½•(6000/Т)2.
Фізичні характеристики зірок


Слайд #9
Презентація на тему «Фізичні характеристики зір» (варіант 1) - Слайд #9

Фізичні характеристики зірок


Слайд #10
Презентація на тему «Фізичні характеристики зір» (варіант 1) - Слайд #10

Четверта характеристика зірок — маса — визначається за величиною орбітального руху. До речі, маси багатьох зірок не настільки різняться, як їхні світності та об'єми. Крім того, з'ясувалося, що маса і світність звичайних зірок статистично залежні. Якщо виразити масу зірки М у частках маси Сонця, то одержимо залежність вигляду L=Mп, де п- число, що знаходиться між 3 і 4.
Фізичні характеристики зірок


Слайд #11
Презентація на тему «Фізичні характеристики зір» (варіант 1) - Слайд #11

Фізичні характеристики зірок


Слайд #12
Презентація на тему «Фізичні характеристики зір» (варіант 1) - Слайд #12

П'ята фізична характеристика — середня густина речовини зірки ρ. Для її визначення слід розділити масу на об'єм. І тут ми зустрічаємося з неочікуваним і дивовижним фактом: середні густини зірок виявилися вкрай різноманітними. Так, у червоної зірки-гіганта ρ надзвичайно мала і становить від 10-9 до 10-6 г/см3. Це дуже розріджені і протяжні газові хмари, в яких густина речовини порівнянна з густиною лабораторного вакууму. А «звичайні», подібні до Сонця, зірки-карлики мають середню густину речовини в межах від 0,1 до 10 г/см3. У білих карликів ця характеристика коливається в межах від 50000 до 1000000 г/см3, тобто сягає 1 т/см3. Але ще більш дивовижними виявилися нейтронні зорі – у них середня густина речовини становить 1014 г/см3
Фізичні характеристики зірок


Слайд #13
Презентація на тему «Фізичні характеристики зір» (варіант 1) - Слайд #13

Фізичні характеристики зірок


Слайд #14
Презентація на тему «Фізичні характеристики зір» (варіант 1) - Слайд #14

Такі значні розбіжності властивостей зірок пояснюються їх еволюцією. Зокрема, зорі блакитного і білого кольорів, які мають вищі температури та у середньому більші маси, ніж зорі “тепліших” кольорів та нижчих температур, є молодими, тобто вони утворились порівняно нещодавно. Ці зорі, які належать головним чином до спектральних класів О і В, лише розпочинають свій “життєвий шлях”, тоді як червоні зорі - старі, вони перебувають на завершальних етапах свого існування.
Фізичні характеристики зірок


Слайд #15
Презентація на тему «Фізичні характеристики зір» (варіант 1) - Слайд #15

Фізичні характеристики зірок


Слайд #16
Презентація на тему «Фізичні характеристики зір» (варіант 1) - Слайд #16

Зірки, які не є змінними, називаються «нормальними». До таких зірок належить і наше Сонце. Зорі – це найпоширеніші об'єкти у Всесвіті, у них міститься понад 98% видимої речовини Всесвіту. У зорях відбувається синтез та перетворення хімічних елементів, які потім за сприятливих умов можуть стати складовими живих організмів.
Зорі


Слайд #17
Презентація на тему «Фізичні характеристики зір» (варіант 1) - Слайд #17

Зорі


Слайд #18
Презентація на тему «Фізичні характеристики зір» (варіант 1) - Слайд #18

Кучминда Олексій та Шевченко Тарас 11-А
Дякуємо за увагу!