Презентація на тему «Past Continuous»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Past Continuous» - Слайд #1

Past Continuous


Слайд #2
Презентація на тему «Past Continuous» - Слайд #2

Past Continuous
вживається для вираження дії, що відбувається в певний момент чи період часу в минулому
I/he/she/it
you/we/they
was
were
V+ ing
He was tidying up the roomat 5 o'clock in the evening.
They were singing a song at 9 p.m.


Слайд #3
Презентація на тему «Past Continuous» - Слайд #3

Remember
I was
He was
She was
It was
We were
You were
They were
Ving
play – playing
sleep – sleeping
write - writing
get - getting


Слайд #4
Презентація на тему «Past Continuous» - Слайд #4

Negative (заперечення)
The woman was not (wasn't) washing up at 4 o'clock.
She was making dinner at that time.
was not = wasn't
were not = weren't
They were not sleeping at 8 a.m.
They were having breakfast
at that time.


Слайд #5
Презентація на тему «Past Continuous» - Слайд #5

Question (запитання)
She was ironing when he came.
Was she ironing when he came?
Yes, she was./ No, she wasn't.
The children were playing at 4 p.m.
Were the children playing at 4 p.m.?
Yes, they were./ No, they weren't


Слайд #6
Презентація на тему «Past Continuous» - Слайд #6

Where was
What was підмет Ving
Why were
Whose
Where were they dancing at 9 p.m.? - They were dancing at the disco.
What were they doing at 9 a.m.? -They were running.
Who was watering the flowers at 8 a.m.? - My son was
спеціальні запитання
Wh-questions:


Слайд #7
Презентація на тему «Past Continuous» - Слайд #7

Remember.
Певний момент часу в минулому може бути виражений:
певним часом
періодом часу минулого
підрядним реченням
Bill was playing football at 5 p.m. yesterday
I was drawing from 5 till 7 o'clock yesterday
He was bathing
when I entered the room.
P.S.


Слайд #8
Презентація на тему «Past Continuous» - Слайд #8

Підкреслюється процес дії в минулому за допомогою:
союзів: while
when
as
all day long
the whole evening
all the time
While Bill was working in the garden, Sam was washing clothes.
Ben was working the whole evening


Завантажити презентацію

Інші шкільні презентації з англійської мови