Презентація на тему «Fire»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Fire» - Слайд #1

Fire


Слайд #2
Презентація на тему «Fire» - Слайд #2

Пожежа неконтрольований вогонь, який може бути небезпечний для живих істот і природи!
Fire an uncontrolled fire that can be dangerous to living beings and nature!


Слайд #3
Презентація на тему «Fire» - Слайд #3

Види пожежЛісова пожежа;пожежа нафтопродуктів;побутова пожежа;підземна пожежа;рудникові пожежі.
Types of fires
Wildfire;
fire oil;
household fire;
Underground fire;
mine fire.


Слайд #4
Презентація на тему «Fire» - Слайд #4

Класи пожежіA - горіння твердих речовин;B - горіння рідких речовин; C - горіння газоподібних речовин (побутовий газ, водень, пропан); D - горіння металів; E - горіння електрообладнання.
Classes of fire
  A - burning solids;
  B - burning liquids;
  C - burning gaseous substances (examples cooking gas, hydrogen, propane);
  D - burning metal;
  E - electrical burning.


Слайд #5
Презентація на тему «Fire» - Слайд #5

Лісова пожежа — стихійне, некероване поширення вогню по лісових площах.
Wildfire
Wildfire - spontaneous, uncontrollable spread of fire in forest areas.


Слайд #6
Презентація на тему «Fire» - Слайд #6

Лісові пожежі поділяють на низові, верхові, підземні. За інтенсивністю горіння лісові пожежі поділяються на слабкі, середні, сильні.
Forest fires are divided into
grassroots,
Riding
underground.
The intensity of burning wildfires are divided into
weak
medium,
strong.


Слайд #7
Презентація на тему «Fire» - Слайд #7

Пожежа може викликати смерть та / або ушкодження людей (тварин, рослин), пошкодження майна, погіршення стану навколишнього природного середовища
Fire can cause death and / or destruction of people (animals, plants), property damage, environmental degradation.


Слайд #8
Презентація на тему «Fire» - Слайд #8

The end


Завантажити презентацію

Інші шкільні презентації з англійської мови