Презентація на тему «Egypti pyramids»


Рейтинг презентації 4.5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Egypti pyramids» - Слайд #1

Egypti pyramids


Слайд #2
Презентація на тему «Egypti pyramids» - Слайд #2

Archaeologists charged extra 80 Egyptian pyramids. Not all of them reached to our days. Famous three large pyramids : Cheops, Chephren and Mikerin
Археологи нарахували 80 єгипетських пірамід. Не всі вони дійшли до наших днів.
Самі знамениті три великі піраміди : Хеопса , Хефрена і Мекеріна


Слайд #3
Презентація на тему «Egypti pyramids» - Слайд #3

Most of them, the pyramid of Cheops.Built in 28 century to BC. It's height of 137 meters. The area of the pyramid more than 50 thousand square meters.
Найбільша з них, піраміда Хеопса. Збудована в 28 столітті до нашої ери. Її висота 137 метрів. Площа піраміди більше 50 тисяч квадратних метрів.


Слайд #4
Презентація на тему «Egypti pyramids» - Слайд #4

An ancient pyramid is a pyramid of pharaoh Dzhosera - built near five thousand years back. It's height 60 meters. Builder of the first pyramid Imkhotep
Сама древня піраміда - це піраміда фараона Джосера - споруджена біля п'яти тисяч років тому. Її висота 60 метрів. Будівельник першої піраміди Імхотеп


Слайд #5
Презентація на тему «Egypti pyramids» - Слайд #5

Pyramids served pharaohs, in accordance with their religion, by a stair, on which they mounted on sky. Therefore ancient pyramids were a step, had a form of stair, and only in more late time of wall became smooth.
 
Піраміди служили фараонам, відповідно до їх релігії, сходами, по якій вони сходили на небо.
Тому самі древні піраміди були східчастими, мали
форму сходів, і тільки в більш пізній час стіни стали гладкі.
 


Слайд #6
Презентація на тему «Egypti pyramids» - Слайд #6

Pyramid is made up of two million three hundred thousand cubic blocks. Every block weighs 2,5 tons, and the heaviest -15 tons. weight of pyramid is about 5,7 million tons.
Піраміда складається з двох мільйонів трьохсот тисяч кубічних блоків. Кожний блок важить 2,5 тонни, а найважчий -15 тонн.
вага піраміди близько 5,7 мільйона тонн.


Слайд #7
Презентація на тему «Egypti pyramids» - Слайд #7

100 thousand persons worked above building of pyramid
Над спорудженням піраміди працювало 100 тисяч чоловік


Слайд #8
Презентація на тему «Egypti pyramids» - Слайд #8

Підготувала подворна Г.А.