Презентація на тему «Ecological Problems» (варіант 4)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Ecological Problems» (варіант 4) - Слайд #1

Карбон
Підготували :
Ботнаренко А.,
Євстаф'єва М.,
Орел В.,
Степанова М.


Слайд #2
Презентація на тему «Ecological Problems» (варіант 4) - Слайд #2

Карбо́н (С) або вугле́ць — хімічний елемент з атомним номером 6, вуглець — традиційна назва.
Простої речовини під назвою вуглець не існує, різні алотропіні видозміни Карбону мають свої власні назви.


Слайд #3
Презентація на тему «Ecological Problems» (варіант 4) - Слайд #3

Загальна характеристика
За звичайних умов вуглець хімічно інертний, при високих температурах сполучається з багатьма елементами, виявляючи сильні відновні властивості. Найважливіша властивість вуглецю — здатність його атомів утворювати міцні хімічні зв'язки як між собою, так і з іншими елементами. Здатність вуглецю утворювати 4 рівнозначні валентні зв'язки з іншими атомами дозволяє будувати вуглецеві скелети різних типів (лінійні, розгалужені, циклічні); саме цими властивостями і пояснюється виняткова роль вуглецю в будові органічних сполук і, зокрема, всіх живих організмів.


Слайд #4
Презентація на тему «Ecological Problems» (варіант 4) - Слайд #4

Розповсюдження
Вуглець у природі зустрічається як у вільному стані (алмаз(а), графіт(b), карбін і лонсдейліт(c), фулерен(d), вуглецеві нанотрубки(h)), так і у вигляді різноманітних сполук. Середній вміст вуглецю у земній корі 2,3×10−2 % (мас); основна маса вуглецю концентрується в осадових гірських породах.


Слайд #5
Презентація на тему «Ecological Problems» (варіант 4) - Слайд #5

Вуглець накопичується у верхній частині земної кори, де його присутність пов'язана в основному з живою речовиною, кам'яним вугіллям, нафтою, антрацитом, а також з доломітами і вапняками. Відомо понад 100 мінералів вуглецю, серед яких найпоширеніші карбонати кальцію, магнію і заліза. Він входить до складу кам'яного вугілля, нафти і природного газу, а також різних мінералів: мармуру, крейди і вапняку — CaCO3, доломіту — CaCO3·MgCO3, магнезиту — MgCO3, малахіту — CuCO3·Cu(OH)2 тощо.


Слайд #6
Презентація на тему «Ecological Problems» (варіант 4) - Слайд #6

Біологічна роль
Сполуки вуглецю є основою всіх рослинних і тваринних організмів. Забезпечуючи життя, Карбон здійснює в природі постійний кругообіг, який називають вуглецевим циклом.
Вуглеце́вий цикл  — кругообіг вуглецю (у різних формах, наприклад, у вигляді двоокису вуглецю) між атмосферою, океаном, біосферою та надрами Землі.


Слайд #7
Презентація на тему «Ecological Problems» (варіант 4) - Слайд #7

Вуглецевий цикл
Біологічний колообіг вуглецю пов'язаний з життєдіяльністю організмів. Біологічний цикл полягає в тому, що вуглець у вигляді СО2 поглинається із тропосфери рослинами. Потім із біосфери знову повертається в геосферу : з рослинами вуглець потрапляє до організму тварин та людини, а потім при гнитті тваринних та рослинних матеріалів — до ґрунту, і у вигляді СО2 — до атмосфери.
Життя на Землі і газовий баланс атмосфери підтримуються відносно невеликою кількістю вуглецю, що бере участь у малому колообігу і міститься в тканинах рослин (5*1011 т) тварин (5*1016 т).


Слайд #8
Презентація на тему «Ecological Problems» (варіант 4) - Слайд #8

КОЛООБІГ КАРБОНУ В ПРИРОДІ
З повітря СО2 у значних кількостях поглинається наземними рослинами та фітопланктоном Світового океану. Процес поглинання С02 відбувається тільки на світлі — фотосинтез, внаслідок якого утворюються органічні сполуки, що містять Карбон. Внаслідок фотосинтезу в атмосферу виділяється кисень О2


Слайд #9
Презентація на тему «Ecological Problems» (варіант 4) - Слайд #9

Із рослин, які поїдаються тваринами, Карбон переходить у тваринні організми. Тварини виділяють Карбон у вигляді вуглекислого газу під час дихання. Рослини і тварини з часом відмирають, починають гнисти, окиснюватись і частково перетворюватись на СО2, що повертається у повітря й знову поглинається рослинами. А частково рослинні та тваринні рештки у ґрунті перетворюються на горючі копалини — кам'яне вугілля, нафту, природний газ. Горючі копалини використовують як паливо, внаслідок згоряння якого СО2 знову повертається в атмосферу.


Слайд #10
Презентація на тему «Ecological Problems» (варіант 4) - Слайд #10

Вуглекислий газ із атмосфери поглинається також водою Світового океану й реагує з гірськими породами під час їх руйнування. Відтак утворюються вапняки, доломіти та інші карбонати. Така різноманітність процесів забезпечує постійний кругообіг Карбону в природі. 


Слайд #11
Презентація на тему «Ecological Problems» (варіант 4) - Слайд #11

 У складі вуглекислого газу Карбон присутній в атмосфері Землі, а також у воді. Живі організми засвоюють його з атмосфери чи води завдяки процесу, який має назву фіксація Карбону. Інші організми, нездатні засвоювати Карбон безпосередньо, отримують його через харчові ланцюжки.
Залишки загиблих організмів входять зрештою до осадових порід, кам'яного вугілля, нафти, природного газу. Карбон повертається в атмосферу в процесі довготривалого геологічного колообігу як наслідок дегазації порід, вулканічній діяльності тощо.
Частково збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері Землі зумовлене діяльністю людини — використанням викопного палива для отримання енергії.


Слайд #12
Презентація на тему «Ecological Problems» (варіант 4) - Слайд #12

Висновки
В природі простої речовини під назвою вуглець не існує, різні алотропіні видозміни Карбону мають свої власні назви.
Вуглець у природі зустрічається як у вільному стані, так і у вигляді різноманітних сполук.
Вуглець накопичується у верхній частині земної кори.
Екологічна роль Карбону полягає у здійсненні карбонового циклу.
Живі організми засвоюють Карбон завдяки його фіксації.