Твір на тему: «Життєві шляхи Івана Франка та Бориса Грінченка – приклад наполегливості й працелюбності»


Рейтинг твору 3.7 на основі 27 голосів

Велика частина творів відомого українського письменника Б. Грінченка належить до жанру малої епічної форми. Він автор півсотні цікавих оповідань, які умовно можна розділити на кілька основних груп. Це оповідання, де відтворюються труднощі селянського життя, показується побут донецьких шахтарів, змальовується життя української інтелігенції та її прагнення. Не менш яскравими у Б. Грінченка є твори для дітей.

Особливо вдало цьому талановитому письменнику вдавалися твори про життя дітей. Вони відзначаються глибоким проникненням у світ дитячої психології і авторським гуманізмом. Вже давно стало хрестоматійним оповідання Б. Грінченка «Олеся». В ньому йде мова про подвиг юної дівчини, яка завела загін татарів у драговину і навіть не побоялася заявити ворогам свого народу: «Я не поведу вас далі, хоч би ви й убили мене. Я вас, вороги, завела у цей ліс, і ви не вийдете звідціль». Героїчний вчинок звичайної української дівчини наголошує, що кожен повинен захищати свій рідний край від ворога, не шкодуючи життя, і підносить патріотичну ідею відданості своєму народові.

Як і І. Франко, Б. Грінченко у своїх творах змальовував виховання і життя дітей в умовах тогочасного суспільства, всебічно і реалістично відтворював психологію маленьких героїв своїх творів, а за допомогою яскравих монологів, введених у тексти, розкривав дитячий спосіб мислення.

Відчуття повнокровного реалістичного буття в оповіданнях Б. Грінченка та інших його творах досягається не тільки різноманітністю інтонацій і форм, а й відображенням багатогранності життя українського народу, справжнього драматизму або тонкого ліризму подій. Взагалі, багатогранна творчість Б. Грінченка доводить про його надзвичайну працьовитість та прагнення зробити якомога більше для своїх співвітчизників, якомога більше користі принести своїм художнім словом рідному народу.

Не меншим прагненням зробити власний внесок у боротьбу українського народу за свободу та незалежність, показати важке життя своїх співвітчизників та знайти шлях до визволення відрізнявся й інший талановитий митець — І. Франко. Усе його життя було сповнене спрагою боротьби проти поневолювачів, а своє поетичне слово він перетворив на небезпечну для ворогів України зброю.

Отже, з впевненістю можна сказати, що життя і творча діяльність Б. Грінченка та І. Франка є прикладом наполегливості і працелюбності, а літературний спадок цих видатних українських митців став неоціненним внеском в українську художню прозу та поетичну літературу.