Твір на тему: «Зайва людина» в російській літературі» за твором Олександра Пушкіна «Євгеній Онєгін»


Рейтинг твору 3.94 на основі 111 голосів


На початку XIX століття в російській літературі з’являються твори, центральною проблемою яких є конфлікт героя і суспільства, людини і середовища, що виховало його. І, як результат, створюється новий образ – образ «зайвої» людини, чужої серед своїх, відкинутої оточенням. Герої цих творів – люди допитливого розуму, обдаровані, талановиті, які мали можливість зробитися справжніми «героями свого часу» - письменниками, художниками, вченими, але стали, за висловом Бєлінського, «розумним непотребом», «страждаючими егоїстами», «егоїстами мимоволі». Образ «зайвої людини» змінювався в міру розвитку суспільства, набував нові якості, поки, нарешті, не досяг повного вираження в романі І. А. Гончарова «Обломов».

Першими в галереї «зайвих» людей стоять Онєгін і Печорін – герої, яким властиві холодна прозаїчність, незалежний характер, «різкий, охолоджений розум», де іронія межує з сарказмом. Це люди неординарні, а отже, рідко задоволені собою, незадоволені легким, безтурботним існуванням. Їх не влаштовує одноманітне життя «золотої молоді». Героям легко з усією визначеністю відповісти, що їх не влаштовує, і набагато складніше, що їм потрібно від життя.

Онєгін і Печорін нещасливі, «охололи до життя»; вони рухаються по замкнутому колу, де кожна дія передбачає подальше розчарування. Замріяні романтики в юності, вони перетворилися в холодних циніків, жорстоких егоїстів, ледь побачивши «світло». Хто ж або що є причиною того, що розумні, освічені люди перетворилися на «зайвих», що не знайшли свого місця в житті? Здавалося б, в їх руках було все, значить у цьому власна вина героїв? Можна сказати, що вони самі винні в тому, як склалася їхня доля, але я все ж схильна вважати, що ніхто і ніщо не може так змінити людину, як суспільство, соціальне середовище, умови, в яких опинилася та чи інша особистість. Саме «світло» перетворило Онєгіна і Печоріна в «моральних калік».

У романі Гончарова «Обломов» перед нами історія людини, в якій немає задатків рішучого борця, але є всі дані бути хорошою, порядною людиною. «Обломов» - своєрідна «книга підсумків» взаємодії особистості і суспільства, моральних переконань і соціальних умов, в які поставлено людину. І якщо за творами Лермонтова і Пушкіна ми можемо вивчити анатомію однієї людської душі, з усіма її суперечностями, то в романі Гончарова простежується ціле явище суспільного життя – обломовщина, що зібрало в себе пороки одного з типів дворянської молоді 50-х років XIX століття. У своєму творі Гончаров хотів домогтися того, щоб випадковий образ звести в тип, надати йому родове і постійне значення. Обломов – не нове обличчя в російській літературі, але перш воно не виставлялося так просто і природно, як у романі Гончарова.

Головну відмінність Обломова від Онєгіна і Печоріна я бачу в тому, що якщо останні два героя заперечували суспільні вади в боротьбі, в дії, то перший «протестував» на дивані, вважаючи, що це найкращий спосіб життя. Тому можна стверджувати, що «розумні непотрібності» Онєгін і Печорін і «зайва» людина Обломов – абсолютно різні люди. Перші два героя «моральні каліки» з вини суспільства, а третій – з вини власної натури, власної бездіяльності.

Спираючись на особливості життя Росії XIX століття, ми можемо сказати, що якщо «зайві» люди зустрічалися всюди, незалежно від країни і державного ладу, то обломовщина – явище суто російське, породжене російською дійсністю того часу. Невипадково Пушкін у своєму романі вживає вираз «російська нудьга», а Добролюбов бачить в Обломові «корінний народний наш тип».

Еволюція образу «зайвої» людини продовжується, і ще не один з гіркотою скаже: «У мене душа зіпсована світлом...». Тому я вважаю, що в трагедії «непотрібних» винне не кріпосне право, а те суспільство, в якому перекручені справжні цінності, а пороки нерідко носять маску чесноти, де особистість може бути розтоптана сірим, безмовним натовпом.