Твір на тему: «Юрій Андрухович як класик «актуальної» української літератури»


Рейтинг твору 3.88 на основі 8 голосів

Творчість українського письменника Юрія Андруховича є одним з найяскравіших проявів постмодернізму в українській літературі. Як і найвідоміші західні постмодерністи, у своїх романах він використовує цікавий художній прийом – так званий «текст у тексті». У більшості романів письменник «перечитує» твори попередників, традиційні сюжети та образи, своєрідно їх переосмислюючи.

Герої романів Ю. Андруховича живуть у світі, наскрізь просякнутому сучасними культурними реаліями. Наприклад, персонажі його «Рекреацій» порівнюються з письменниками та поетами «розстріляного відродження». А сюжет найбільш відомого роману Ю. Андруховича «Переверзія», де герой постійно блукає у пошуках істини, навіяний епічними творами, в основі яких лежать мотиви подорожей, зокрема «Енеїдою» Вергілія і «Іліадою» Гомера. Характерним для романів письменника є і часте вживання біблійних образів та мотивів, а також їх поєднання з античними мотивами і образами.

Використовуючи певні художні засоби, Ю. Андрухович співвідносить героїв своїх творів з біблійними або міфологічними особами. В тому ж самому романі «Переверзія» відбувається характерне для постмодерністських творів гармонійне поєднання фантастичного і реального, а простір міфологізується. Це підтверджує і фінальна сцена роману, де герої перетворюються на казкових істот. А зривання масок, які приховували істинну суть персонажів, у чомусь нагадує дії роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита».

Завдяки використанню прямих цитат, численних алюзій, символізації тексту, які є важливими рисами постмодерністських творів, Ю. Андрухович досягає символічної багатозначності своїх романів. Письменник намагається не висловлювати єдину думку щодо будь-якої проблеми і надає можливість розмірковувати читачам. Він не прагне створити об’єктивну, з власної точки зору, модель світу і подає безліч його версій. Окремі частини творів Ю. Андруховича, зокрема в романі «Переверзія», не створюють структурної єдності і об’єднуються за принципом колажу. Картина сучасного світу у нього розпадається на безліч уламків. Письменник реалістично передає характерне для сьогодення відчуття нереальності буття і абсурдності, завдяки чому майже зникають грані між ілюзією та реальністю.

Ю. Андрухович став першим в українській літературі письменником, творчість якого стала взірцем карнавальної прози та імітації різних літературних стилів. Його романи – це дивовижне поєднання бароко, магічного реалізму, українського бурлеску і травестії.