Твір на тему: «Всесвіт – це лише галерея символів» за творчістю Теодора Симона Жуффруа


Рейтинг твору 4 на основі 2 голосів


Теодор Сімон Жуффруа є відомим французьким філософом середини ХІХ століття. Його особистість і творча діяльність відігравала велику роль у суспільстві тогочасної Франції. Йому вдалося принести велику користь своїм співвітчизникам та своїй державі, він досяг немало успіхів у літературній творчості. Втім, пам’ять про Сімона Жоффруа збереглася, перш за все, завдяки тому, що у своїй творчій діяльності він сформував надзвичайно цінні ідеї, які й сьогодні можна використовувати для успішного життя і ефективного пізнання світу.

Теодор Жоффруа був впевнений, що світ навколо нас — це лише галерея символів. Звичайно ж, це тільки метафоричний вислів, але він зовсім не означає, що в ньому неможливо знайти глибокий філософський зміст. У цьому висловленні цілком реальним видається відшукати сенс і розуміння життя.

Варто відзначити, що наше життя сповнене символами, умовним розумінням тих процесів і речей, які оточують нас у нашому повсякденному житті. Наприклад, людина може бачити за допомогою очей, але це зовсім не означає, що все, що її оточує, є саме таким, яким вона його бачить. Можливо, якщо б людина мала більш досконалі засоби зору, вона могла б побачити оточуючий світ зовсім іншим.

Якщо зрозуміти цю ідею, можна зрозуміти й інші ідеї філософа Теодора Жоффруа. Про що б не йшла річ, в усьому можна знайти символізм і прихований сенс.

До кінця зрозуміти призначення людей і сенс речей майже неможливо, адже таке розуміння обмежене виключно символами, а не реальними речами. На думку Жоффруа, символом можна назвати найпростіші у нашому житті речі. Наприклад, їжу можна вважати символом задоволення голоду і насичення. Філософ вважав, що навіть такі великі людські почуття, як любов, є звичайними символами.

Втім, під символами люди здатні сприймати будь-які почуття по-різному. Для когось любов може символізувати потрібність, для когось це буде захищеність, а для когось люди зустрічаються, спілкуються і живуть разом лише з меркантильних міркувань.

Таких прикладів можна навести дуже багато, багато прикладів можна знайти і в творах відомого французького філософа Теодора Жоффруа, який залишив після себе безліч цікавих творів, що й сьогодні змушують нас розмірковувати над найважливішими питаннями людського буття.

Я думаю, що найважливішим у житті Теодор Сімон Жуффруа і вважав галереєю символів. Цей французький філософ написав безліч надзвичайно корисних для людства праць, в яких досліджував природу речей, саму людину і все, що з нею відбувається за час життя. Я впевнений, що внесок цього французького філософа у філософію ще тільки належить оцінити.