Твір на тему: «Воздвигне Вкраїна свого Мойсея» за поемою Івана Франка «Мойсей»


Рейтинг твору 4.31 на основі 16 голосів

Біблійна легенда про легендарного пророка Мойсея відома, мабуть, усім. До цього образу не раз зверталися письменники і поети, не оминув цієї теми й І. Франко. Але він по-своєму переосмислив цю легенду і темою своєї поеми «Мойсей» обрав «смерть Мойсея як пророка, не признаного своїм народом». Поема вважається вершиною літературної творчості великого Каменяра, і саме в ній І. Франко осмислює трагічні шляхи буття українського народу та його історичну долю.

Поема «Мойсей» починається з прологу, в якому автор звертається до свого рідного «замученого, розбитого» народу. Саме народові, в величність якого він вірив, митець і присвятив цей твір. Серце поета тривожить майбутнє своїх співвітчизників, які протягом багатьох десятиліть і навіть століть були покірливими рабами «усякому, хто зрадою й розбоєм» «скував і заприсяг на вірність».

У своєму звертанні до українців поет ставить риторичне запитання: «Задармо край твій весь политий кров’ю твоїх борців?». І тут же він впевнено стверджує: «О ні! Та прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народів вільних колі». Але щоб це сталося, треба збудити національну свідомість.

Філософське переосмислення долі Мойсея дозволяє І. Франкові показати важливість єдності вождя і народу, важливість пошуку такого вождя, який знає шлях до визволення, який готовий присвятити своє життя служінню народові. Та навіть коли народ відвертається від своїх вождів, їхні ідеї не вмирають і обов’язково підхоплюються наступними поколіннями борців за свободу. Ніхто не в змозі припинити визвольний народний рух, адже саме народ є творцем історії.

І. Франко, як і герой його поеми пророк Мойсей, переймався долею своїх співвітчизників. Він прагнув, щоб український народ, який упродовж багатьох століть був поневолений, здобув свободу та незалежність. Але поет вважав, що для цього потрібен справжній вождь, поводир, пророк, якому довіряв би народ і який би міг повести його за собою по шляху до щасливого життя. Цікаво, але І. Франко вказав цей шлях у своєму вірші «Гімн»: «дух, наука, думка, воля — ось що наблизить розвидняющийся день».

Немає ніякого сумніву, що самовіддана праця і творчість І. Франка наблизили час здобуття свободи українським народом. І недарма його поему «Мойсей» називають ще одним «Заповітом». Наші співвітчизники й сьогодні з вдячністю та пошаною звертаються до творів Каменяра у пошуках наснаги до волі та життя.