Твір на тему: «Відтворення соціальної боротьби» у романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада»


Рейтинг твору 5 на основі 1 голосів

П. Куліш у своєму історичному романі «Чорна рада» прагнув якомога об’єктивніше висвітлити героїчні сторінки української історії часів козаччини. Для цього він використав не тільки фольклорні матеріали, але й літописи та справжні архівні документи, що дозволило досягти максимальної точності у відтворенні й оцінці тогочасних історичних подій.

Та все ж таки роман «Чорна рада» — це насамперед художній твір, тому на сторінках книги поряд з відомими історичними постатями діють вигадані персонажі. Крім того, як і у більшості художніх творів, паралельно історичній лінії письменник виводить лінію кохання. Але все ж таки автор правдиво відобразив важливі суперечності, які виникли в Україні після перемоги у визвольній боротьбі українського народу і здобуття автономії. Це суперечності між селянами і поміщиками, міщанами і шляхтою, козаками і шляхтою, козаками і селянами, городовими козаками та запорожцями, старшинами та рядовими козаками. Описана у творі Переяславська (Чорна) рада якраз і стала наслідком суперечностей, що виникли в країні. Чорною радою її назвали тому, що в ній брала участь так звана «чернь» — представники найнижчих соціальних верств населення.

Наскрізним у творчості П. Куліша був конфлікт між началами державотворення і руйнуванням країни в українській історії. Не став винятком і роман «Чорна рада». Та якщо початок державотворення у романі створюють козацькі старшини Сомко і Шрам, то друге начало втілене в образі козацької стихії та її ватажка Кирила Тура. На думку письменника, трагедія України полягала саме у виснажливій нескінченій боротьбі цих двох начал.

Зобразивши суцільну дисгармонію суспільних відношень у тогочасній Україні, автор залишив своїм героям і своїм читачам сподівання на перемогу внутрішньої гармонії. Ця гармонія у творі реалізована у стосунках Лесі й Петра, утілена у вірній дружбі козацьких побратимів, у шляхетності стосунків героїв роману, коли зброю на беззбройного не підіймає навіть ворог. Саме тому змалювання історичних катаклізмів автор закінчує ліричним зображенням нового молодого подружжя. Це подружжя прийшло до гармонії в особистому житті, до гармонії, якої їм та багатьом іншим українцям так не вистачало у суспільних стосунках.

У романі «Чорна рада» П. Куліш вибудував ідеал суспільства своєї сучасності, який би міг надати можливість перетворити життя на краще і при цьому уникнути кривавої боротьби. Роман «Чорна рада» — це не просто цікавий історичний твір, це буттєва, філософська, дуже глибока і психологічна оповідь.