Твір на тему: «Творче кредо Леся Курбаса»


Рейтинг твору 5 на основі 1 голосів

Творчість справжнього митця нерозривно пов’язана з часом, на який вона припадає. Так чи інакше, у ній відбиваються громадські пристрасті, історичні події і суспільні ідеї. Але є митці особливого життєвого призначення й особливої долі. Їм доводиться жити і працювати на межі художнього та суспільного життя і відображати у своїх творах найсуттєвіші, найістотніші тенденції розвитку духовності і культури.

Саме до таких людей належав і Лесь Курбас. Коли читаєш про його творчість, здається, що сама історія крокувала поряд з ним: настільки багатоплановою, яскравою і масштабною була творчість Леся Курбаса, яка навіки увійшла в історію українського театру. Звідси, мабуть, і драматизм першовідкривача, і масштабність проблем, що розкриваються.

Лесь Курбас народився в місті Самборі Львівської області 25 лютого 1887 року. Син галицьких акторів Степана і Ванди Яновичів, він ще з дитинства полюбив театр. Хоч батьки і не схвалювали його вибір, але юнак свідомо обрав цей нелегкий життєвий шлях. Він всі свої сили віддавав театрові, він творив його, розчинявся в ньому, він жив ним.

У східних мудреців є такий вислів: «Не приведи Господи вам народитися й жити у часи великих змін!». Саме в такі часи прийшов у театр Лесь Курбас. Це відбулося напередодні Жовтневої революції, яка стала причиною кардинальних змін в історії українського театрального мистецтва. Молодий митець прагнув до новаторського втілення ідей, які використовував для розв’язання творчих завдань. Багато років культурної кризи, наступ реакції, атмосфера визрівання соціального вибуху — все це стало причиною відставання розвитку українського національного театру. Тому на долю Леся Курбаса випала важлива місія оновлення театру. Поруч з ним завжди працював його мистецький колектив, його друзі й однодумці. Усі вони були вихованцями принципово нової театральної школи, заснованій на законах акторської творчості й етики, на чесній співпраці.

На долю Леся Курбаса випало дуже багато випробувань. Навіть вражає, наскільки багато подій довелося пережити одній людині! Це і захоплення творчістю митця, і суперечки та пересуди, і яскраве сяйво таланту Леся Курбаса, і непорозуміння його естетичних досягнень. Таке бурхливе життя породило багато різноманітних легенд, у яких митець виступає як уособлення ідеалу новатора, самовіддано закоханого у творчий пошук, в театр. В історію українського національного театру Лесь Курбас увійшов як творець театральних образів нечуваної сили і виразності, як чародій і майстер сцени, як відкривач нових, досі незнаних мистецьких обріїв.