Твір на тему: «Трагізм становища поета у світі» за віршем Шарля Бодлера «Альбатрос»


Рейтинг твору 3.8 на основі 51 голосів

Аналіз літературних творів Шарля Бодлера говорить про двополюсність його творчості – про постійну боротьбу Добра і Зла, яка знаходить своє відображення у вірші «Альбатрос». Літературний напрям цього вірша – символізм.

У традиціях романтичного і символічного мистецтва у вірші представлена ​​тема «поет і натовп». З одного боку існує область природи, свободи, царственого польоту людського духу, що уособлює поета. З іншого боку розкривається область грубості і дріб’язковості, полонення і несвободи, які уособлюють світ людей (натовпу). Зіставлення цих двох світів народжує «всепожираючу іронію». Основним сюжетом, що пронизує всі твір, є твердження, що доля поета в суспільстві подібна долі полоненої птиці.

Бодлера часто називають останнім романтиком. У даному творі представлена і розкрита «двохмірність» вірша, в ньому ніби оживає мрія поета: фрегат, море, блакить.

«Альбатрос» - простий і дивно чіткий по своїй композиції вірш (а, як відомо, саме прості вірші найважче переводити), особливо, враховуючи ритміку французької мови. Але тільки французька мова, яка для автора була рідною мовою, надала можливість авторові найбільш повно і точно висловити всю суперечливість і трагічність його бентежної душі. Створюючи образи літературних героїв, Ш. Бодлер в даному творі використовує уособлення і порівняння.

Поет уособлює альбатроса, «якнайшвидшого з гінців», «птаха, справжнє життя якого може проходити тільки в небесах, де він вільно пиряє в хмарах, серед громів і блискавок», відчуваючи абсолютну свободу. А велетенські крила заважають йому жити серед звичайних людей, дуже далеких від романтичних поривів.

Сліпці символізують людські пороки. Матроси – це уособлення духовно скаліченого суспільства, не здатного відчувати прекрасне, співчувати, мріяти, любити і захоплюватися. Сліпці і матроси – це уособлення натовпу (суспільства). Але поет, спрямований до духовного, до небесної сфери, найчастіше буває приречений на постійне нерозуміння тих, хто його оточує. У цьому і полягає трагізм становища поета в оточуючому світі. Отже, у вірші «Альбатрос» відтворюється ситуація відчуження піднесеної особистості від суспільства та натовпу.