Твір на тему: «Що після постмодернізму?»


Рейтинг твору 3.35 на основі 17 голосів


У постмодерністських творах досить незвичайними є зв’язки автора з текстом, персонажами, простором, часом. Усі вони відчувають залежність від автора, його творчої волі. Однак і автор відчуває залежність від свого твору. Р. Барт писав, що це сприяє усвідомленню того, що автор — всемогутній Творець, але водночас він персонаж іншого «тексту»: життя, що рухається за своїми законами.

Автор нерідко бере на себе роль героя твору. А якщо поміж ними все ж таки зберігається різниця, то у творах часом використовується так званий літописний стиль. Постмодерністи прагнуть створити певний коментар, сучасний «переклад» або «літопис» свого часу. Хоча авторська думка при цьому, зазвичай, приховується, однак особистісне, творче начало свідчить про торжество людського над безладом і хаосом буття.

Крім того, не можна обійти увагою і той факт, що сюжет у творах постмодернізму, як правило, розпадається на декілька окремих сюжетів, численні відступи, твори самих персонажів, додатки, авторські коментарі тощо.

Отже, можна сказати, що постмодернізм означає загальні напрямки розвитку сучасного мистецтва і літератури, до яких входять різноманітні течії і школи, які виникли на межі XX-XXI століть. При цьому це головний художній напрям, адже розвиток сучасної культури дає усі підстави стверджувати, що сьогодні постмодернізму вже притаманні більшість ознак мистецького напряму. Це і характеристики епохи нескінчених криз у світі та суспільстві, і нові способи створення художньої реальності, які інколи виявлялися за різних періодів розвитку української та світової культури і літератури.

На мій погляд, вже настав час, коли поняття «постмодернізм» стало означати певну епоху в історії світової літератури, як це колись було і з термінами «романтизм», «бароко» або «відродження». І якщо під «постмодернізмом» розуміти певну епоху, то насамперед треба мати на увазі сучасний етап. Отже, з впевненістю можна сказати, що нам довелося жити в епоху постмодернізму.

Слід зазначити, що поняття «постмодернізм» умовне і багатозначне, однак це зовсім не заважає глибоко його вивчати і визначати характерні ознаки. Але будь-які ознаки сучасного постмодернізму не є остаточними, бо у сучасній українській та світовій літературі це явище, ще не застигле у своїх формах, надзвичайно динамічне. Через це можна сказати, що напрям має велике майбутнє, і буде головним ще багато десятиліть. А визначити, що буде після постмодернізму, в наш час майже неможливо, адже наше стрімке життя кожен день приносить нам щось нове, неочікуване і непередбачене.