Твір на тему: «Риси індивідуального почерку Остапа Вишні»


Рейтинг твору 3.94 на основі 66 голосів

Як визначають літературознавці, для індивідуального художнього стилю Остапа Вишні характерне поєднання добродушного і лукавого гумору, ніжної лірики і дошкульної сатири.

Наприклад, коли Остап Вишня звертається у своїх фейлетонах та памфлетах до «друзів», як він визначив для себе здирщиків, халтурщиків, ледарів, хапуг, хабарників, бюрократів та інших «прохвостів», письменник використовує контраст, іронію, гротеск, гіперболу, самовикриття персонажів і нарочите зниження образів. Щодо гуморесок, то в них автор зображує життєві явища в жартівливому, добродушному тоні, а окремі вади людей піддає лише доброзичливій, легкій насмішці. А в усмішці, особисто винайденому жанрі, Остап Вишня в гумористичну розповідь вносить ліричне забарвлення.

Остап Вишня першим в українській гумористичній і сатиричній літературі створив позитивний образ. Достатньо згадати бабусю з «Прямої наводки», діда Свирида з «Зенітки», та інших не менш яскравих героїв його творів.

У своєму арсеналі Остап Вишня мав багато власних і тому неповторних засобів створення комічних творів. Насамперед змішання різних художніх стилів: про героїчне він писав у гумористично-побутовому стилі, про побутове розповідав у героїчно-піднесеному стилі, використовуючи відповідні лексичні форми. До того ж гуморист у своїх творах часто вдавався до наслідування стилю ділових паперів: наукових трактатів, ділових листів, заяв, протоколів, автобіографій тощо.

Остап Вишня — добрий знавець життя рідного народу, українського господарства, культури, науки та інших галузей. Тому в його художній мові можна зустріти багато професіональних термінів, ужитих з великим знанням справи. Не гірше письменник знав і народну розмовну мову, яку використовував у багатьох своїх творах, зокрема в «Мисливських усмішках». Це надає його творам неперевершеного народного колориту.

«Мисливські усмішки» дещо відрізняються від інших творів Остапа Вишні, бо в них письменник хоч і залишається вірним своїй сатиричній і гумористичній манері, але разом з тим виступає ще й майстром пейзажних картин та глибоким ліриком.

Читачів і зараз дуже приваблюють задушевний тон і простота викладу усмішок Остапа Вишні. Його гумористичні та сатиричні твори — це поетизація побутових деталей, несподівані усмішки, а найголовніше — делікатний сміх з людських вад, ущиплива сатира та іронія, особливо, коли мова йде про явища, які ганьблять саму природу людини.