Твір на тему: «Роль освіти й науки в процесі розвитку суспільства»


Рейтинг твору 3.68 на основі 82 голосів

У розвитку будь-якого суспільства велику роль відіграє освіта і наука. Усі речі, які нас оточують, — техніка, будівлі, предмети повсякденного вжитку тощо — є результатом сумлінної праці, наукових винаходів і натхнення багатьох людей. Завдяки здобутій освіті будь-яка людина може стати вченим або фахівцем у різних галузях діяльності та життя суспільства, тому необхідність знань стає зрозумілою для подальшого прогресу людства.

Набуті раніше, а тепер старанно збережені знання відображаються на усіх сферах людського життя. Розвиток різних галузей промисловості, науково-технічний прогрес, виробництво різноманітних товарів — все це дуже добре. Але не тільки на матеріальні сторони нашого існування впливають наукові відкриття. Без знань та наукового поступу було б неможливим і культурне життя. Колись давно були виконані перші креслення для будівництва споруд, винайдені і змайстровані перші музичні інструменти, вперше були змішані фарби для малювання. Не будь зроблено цих відкриттів, не мав би чим малювати художник, не мав би на чому грати музикант, а скульптор, архітектор і дизайнер не мали б уяви, як гармонійно поєднати окремі елементи у палацах та будинках, що створювалися ними.

Розширюють світогляд людини, роблять її освіченою і ерудованою наукові відкриття та винаходи, вони змушують по-новому дивитися не тільки на невеличкі проблеми, а й на світ взагалі. В цьому відношенні доречно згадати відому п’єсу Бертольда Брехта «Життя Галілея», в якій головний герой твору досліджує і пояснює рух планет, його причини і особливості. Не дивлячись на те, що це було дуже важливе для науки відкриття, влада засуджує Галілея на смерть. Чому? Тому, що це викликає великий інтерес у темних неосвічених італійців, вони починають цікавитися цією «небезпечною теорією», бунтують проти церковних порядків і забобонів, які церква насаджує серед людей. Отже, знання – не «мертвий вантаж» для пам’яті, вони здатні змінити наше уявлення про світ.

Однак, не усі винаходи були зроблені на мирне творення. Не можна не згадати і ті відкриття, які привели до прикрих, а часом і трагічних наслідків. Зброя, ядерна енергія, сильні отрути та ще багато іншого стали причинами численних бід людства взагалі, і нашого суспільства зокрема. Яскравий приклад зловживання набутими знаннями — це атомна бомба, військові хімічні отрути і багато іншого.

Не допустити будь-яких катастроф — ось якою метою повинне керуватися людство. Насамперед, свої зусилля науковці повинні спрямовувати на покращення екологічної ситуації, на розробку нових дієвих засобів ліквідації техногенних катастроф, на протистояння смертельній загрозі, а не тільки на винаходи нових небезпечних речей.

Я дуже сподіваюся, що за освітою і наукою велике майбутнє, адже страшно подумати, що людство могло б залишитися на рівні печерної людини. А ще я дуже сподіваюся, що теж зроблю свій внесок у науково-технічний прогрес нашого суспільства, підтримуючи та розвиваючи ту галузь, у якій буду працювати.