Твір на тему: «Поясніть, чому західноукраїнські землі стали центром, з якого почалося українське національне відродження»


Рейтинг твору 5 на основі 1 голосів

Як відомо, саме західноукраїнські землі стали початковою точкою — центром, з якого почалося українське національне відродження. Хтось скаже: «Звичайнісінький збіг обставин!», проте я вважаю, що передумовою був ряд історичних факторів.

По-перше, західноукраїнські землі постійно знаходилися під більш лояльним керівництвом держав, ніж Наддніпрянщина. Опинившись під владою Австро-угорської імперії, вже в 1848 році Західна Україна звільнилася від кріпацтва, тоді як у Наддніпрянщині подібну реформу провели аж у 1861 році. Саме завдяки лояльності панівних держав активізується національний рух у Галичині: у Львові формується літературно-просвітницьке об’єднання «Руська трійця», засновниками якої вважають Якова Головацького, Маркіяна Шашкевича та Івана Вагилевича. Ще в 1837 році вони друкують збірку фольклорних творів «Русалка Дністровая» — хіба не поштовх до національного відродження? Тим часом у Російській імперії поширюється Валуєвський циркуляр, виданий у 1863 році. У ньому наказується зупинити видання книг, написаних українською мовою. Національний рух Наддніпрянщини зазнав ще більших утисків у 1876 році, коли було видано Емський указ Олександра ІІ, що забороняв вистави, публічні читання українською мовою та навіть повсякденний її вжиток. Вражає, що офіційно Емський указ так і не було скасовано, фактично він припинив свою дію аж у 1905 році.

По-друге, істотний вплив мали й події в державах-сусідах: масові революції у Франції, Італії, Німеччині, Угорщині, національно-визвольні рухи в країнах Східної Європи — все це було ніби поштовхом, що згодом переріс у відродження української нації. Здобутком революції 1848 року в Східній Галичині є створення різних політичних організацій (Центральна рада народова, Головна руська рада). До того ж, революція сприяла зближенню українців з таких регіонів, як Північна Буковина, Східна Галичина та Закарпаття. Українці з західних регіонів у своїх політичних гаслах висловлювали прагнення об’єднатися з українцями, що перебували під владою Російської імперії.

Озирнімося: навіть після кількох століть Західна Україна донині відстоює більш активну національну позицію, ніж, скажімо, Східна чи Центральна. Історичні чинники були вирішальними, вони сформували те, що маємо ми сьогодні. Місто Лева недарма називають «культурним центром України»: справді, національне відродження зароджувалося саме там. Що можемо зробити ми тепер? Лише підтримувати західних побратимів, бути активними та небайдужими, тоді відбудеться нове національне відродження, що має шанс поширюватися територією всієї України.