Твір на тему: «Петро Гулак-Артемовський та його творчість» за байкою «Пан та Собака»


Рейтинг твору 4.67 на основі 3 голосів

Петро Гулак-Артемовський — талановитий український поет і письменник, творча діяльність якого припала на початок ХІХ століття. Він був гарним знавцем народного побуту, звичаїв, розмовної мови. Не можна не погодитися з відомим дослідником української літератури І. Айзенштоком, який так писав про митця: «Поезії Гулака-Артемовського висунули його в ряд перших, кращих представників української літератури. Вони ж міцно закріпили за ним неминуще значення одного з класиків рідної літератури».

Одним з найцікавіших творів П. Гулака-Артемовського є байка «Пан та собака». Це майже не перший в українській літературі антикріпосницький твір. Сюжет цієї байки автор запозичив з байки «Пан і Пес» польського поета Ігнація Красицького. Але український байкар увів у свій твір нових персонажів, нові сцени, оживив сюжет колоритною українською мовою і створив цілком самостійну оригінальну байку. Завдяки цьому вона збагатилася і зазвучала як реалістична соціальна сатира з яскраво вираженими національними рисами.

У байці «Пан та Собака» зображується працьовитий, чесний, відданий панові, але наївний пес Рябко. Цей персонаж уособлює у творі беззахисного і безправного українського селянина-кріпака, який прагнув своєю працею заслужити похвалу і вислужитися перед паном. І лише побачивши несправедливість та жорстокість пана, пес Рябко намагається висловити протест.

Автор байки ставиться до Пана зі зневагою, він засуджує його самодурство, грубість і жорстокість. П. Гулак-Артемовський нещадно критикує образ життя панів, їхнє паразитування і життя за рахунок простих людей — своїх селян.

У байці «Пан та Собака» П. Гулак-Артемовський порушив гострі соціальні проблеми тогочасного суспільства, висвітлив несправедливість законів і безправність селян. Він сміливо засуджував вади кріпосницької дійсності, виступав проти жорстокості панів і знущання з безправних селян. Митець глибоко співчував поневоленим і захищав їхню людську гідність.

Слід сказати, що у сучасників П. Гулака-Артемовського його байки користувалися неабиякою популярністю і швидко здобували визнання. Особливо популярною була байка «Пан та Собака», адже вона відповідала тогочасному антикріпосницькому духові. Нею захоплювалися, її цитували і вивчали напам’ять. Деякі моменти з цієї байки та з інших творів митця залишаються актуальними й сьогодні.