Твір на тему: «Націоналізм – це пережиток минулого чи сучасний вияв національної самосвідомості?»


Рейтинг твору 4 на основі 2 голосів

Розглядаючи націоналізм як окрему філософію і політичну ідеологію, особливу увагу дослідники звертали на значення цього терміну. Наприклад, в англійській і американській термінології його розуміння дуже широке. Воно охоплює національно-визвольний рух, принципи національної державності і національну свідомість. У літературі англомовних країн до поняття українського націоналізму зараховуються не тільки окремі рухи у партійному їхньому значенні, але й об’єднання будь-яких інших українських патріотів, що є борцями за свободу та незалежність України.

Щодо деяких українських дослідників, то вони значно звужували це поняття і брали до уваги окремі суспільні явища і політичні партії. При цьому й сьогодні західні політологи та вчені крім поділу українського націоналізму на захисні й агресивні його види, відокремлюють ще й ліберальний, інтегральний і реформаторський націоналізм. Слід сказати, що неврахування у нас подібних видів цього явища призвело до деяких негативних наслідків у політичному становищі в Україні.

Розглядаючи розвиток українського націоналізму з середини ХІХ до початку ХХ століття, можна спостерігати наявність чіткого зв’язку між ідеями окремих громадських діячів і зростанням радикалізму в цих ідеях.

Наприклад, якщо ще Т. Шевченко та його послідовники прагнули до створення української слов’янської республіки і вбачали Україну як частину певної конфедерації з іншими братськими народами, то пізніше з’явилися прагнення створити власну окрему державу, а потім ці прагнення поглибилися до панування української нації, яка і повинна бути ядром існування країни.

Слід відзначити і поглиблення тоталітарних настроїв у баченні майбутньої державної влади країни. На жаль, в останні декілька років республіканське правління поступилося місцем тоталітарній владі, тобто владі одного «вождя», який обіцяв привести нашу націю до процвітання. На жаль, це не призвело ні до чого доброго, а результатом стали криваві події революції Гідності.

Створення основи національної української ідеології Т. Шевченком та його послідовниками повинно було покласти початок свідомого руху націоналізму, але в подальшому були відкинуті ті ліберальні засади, які робили цей рух демократичним та мирним. З огляду на події сьогодення з впевненістю можна стверджувати, що націоналізм — ніякий не пережиток минулого, а справжній вияв національної свідомості. Адже саме цей рух і розуміння більшості наших співгромадян свого значення у подальшій долі України допоміг піти по шляху кардинальних змін у сучасному суспільстві, по шляху створення по-справжньому демократичної країни.