Твір на тему: «Література XXI століття, яка вона?»


Рейтинг твору 3.51 на основі 142 голосів

Поколінню талановитих митців, яке увійшло в літературу наприкінці ХХ — на початку ХХІ століття, вдалося здійснити справжню революцію в тематиці творів і художній мові, провести ретельний аналіз навколишньої дійсності і дослідити широкі можливості української мови. Для цього періоду характерно те, що кількість творчих угруповань у літературі значно зменшилася, через що можна зробити висновок про своєрідне прагнення письменників і поетів до самостійності в літературі. Нове покоління літераторів народилося у молодіжній творчості.

Сучасна українська література так само, як і класична, утверджує моральність, які б уявні «свободи» їй не протиставлялися, правду, якою б неприємною вона не була, і одвічні людські цінності. Література нашого часу насамперед зосереджує свою увагу на людині, її громадському і особистому житті, ставить і одразу ж розв’язує найважливіші питання людського буття: що таке добро, що таке зло, у чому сенс життя тощо.

Що ж все таки робить людину щасливою? Та чи варто порівнювати сучасну українську літературу з літературою епохи постмодернізму? Чи існує хоч якийсь зв’язок між теоретичним і філософським постмодернізмом та літературною і поетичною творчістю наших сучасників? Треба розглянути це з різних боків.

Щоб запам’ятати великий обсяг інформації, який ми отримуємо у повсякденному житті, краще усього її коротко занотувати. Як говорить прислів’я, що дійшло до нас з часів Стародавнього Риму, — «Хто записує, той читає вдвічі більше». Наукою повністю доведено, що, занотовуючи будь-яку думку, людина засвоює її значно краще, ніж коли читає. Можливо, саме через це наприкінці ХХ століття значної сили набув процес оновлення української літератури.

Зміни в суспільному житті України, розпад СРСР, отримання незалежності і обрання демократичного шляху відбилися і на розвитку літератури. Нове покоління письменників, яке виросло в цих умовах, прагнуло по-новому подивитися на оточуючу дійсність. У літературі з’явилися нові теми, а з часом змінився і підхід майстрів художнього слова до творчості.

Сучасна українська література — це якісно новий продукт інформаційного світу, водночас вона побудована на вікових традиціях нашого народу. Більшість сучасних письменників прагнуть подолати обмеженість і провінційність нашої літератури. А головною особливістю художньої творчості сьогодення є її багатонаціональний характер, який виявляється у спробі українських поетів і письменників знайти шляхи вирішення глобальних загальнолюдських проблем.