Твір на тему: «Історична основа поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки»


Рейтинг твору 4.43 на основі 7 голосів

Возвеличена піснею, прославлена трудом, осяяна сонцем, зігріта гарячою любов’ю, рідна наша Україно! Важка і сувора була твоя доля у всі часи. Не одно століття билася ти в тяжких путах, намов та орлиця, народжена для сміливого польоту. Але в багатовіковій боротьбі за краще майбутнє ти ніколи не залишалася одна. Тобі завжди допомагали твої славні сини, які у будь-який момент були готові прийти на захист інтересів своєї Вітчизни.

Саме про таких синів розповів у своїй поемі «Гайдамаки» великий Кобзар українського народу Т. Шевченко. Основою цього твору стала відома історична подія – селянське повстання проти володарювання шляхетської Польщі, яке розгорілося на Правобережній Україні і дістало назву Коліївщина. Воно було викликане нестерпним становищем простого українського народу, жорстокими релігійними і національними утисками селянства з боку польської шляхти.

Друга половина XVIII століття, в якій відбуваються події, відображені в поемі, характеризується зростанням антифеодального руху і загостренням національно-визвольної боротьби в Україні. Але якщо раніше селяни, що підіймалися на бунт проти панського гніту, частіш усього громили лише маєток свого пана, то в той час почали формуватися боєздатні селянські загони, здатні вступати у протистояння з регулярними царськими військами. Поступово цей рух поширився усією Правобережною Україною і отримав назву гайдамацького. Коліївщина стала найвищим етапом боротьби, який припав на 1768 рік.

Т. Шевченко народився у тій місцевості, де прокотилася визвольна хвиля Коліївщини, там пройшло і його дитинство. У повстанні приймали участь і односельці великого Кобзаря, мешканці невеличкого села Кирилівка. Тому у дитинстві маленький Тарас чув багато спогадів старожилів села про це кровопролитне повстання. Велику подяку за ці розповіді поет висловив у «Передмові» до поеми «Гайдамаки». Саме в таких спогадах і знайшов Т. Шевченко прообрази персонажів своєї поеми. Як зазначив автор, події твору ґрунтуються на реальних історичних подіях, в ньому зображуються реальні історичні особи, в тому числі головні герої поеми Максим Залізняк та Іван Гонта. Змальовуючи образи «отаманів того кровавого діла», поет спирався на історичні документи, а в першу чергу – на народні перекази.

Отже, у поемі «Гайдамаки» Т. Шевченко яскраво і реалістично відобразив реальні події окремого історичного періоду, зокрема, народно-визвольну боротьбу проти польської шляхти, додавши гайдамацькому повстанню романтизму і воскресивши у пам’яті нащадків героїчне минуле українського народу.