Твір на тему: «Хазяїн» Івана Карпенка-Карого – видатне досягнення української драматургії»


Рейтинг твору 3.69 на основі 16 голосів

Комедія І. Карпенка-Карого «Хазяїн» була написана у 1900 році і стала вершиною творчості талановитого українського письменника та драматурга. У цьому творі знайшли подальше висвітлення важливі суспільні, політичні і моральні проблеми, яких митець торкнувся у своїй попередній комедії «Сто тисяч».

В основу п’єси «Хазяїн» І. Карпенко-Карий поклав реальні факти тогочасного життя. Він показав справжнє обличчя українських капіталістів, зокрема землевласника, ненаситна жадібність якого перетворила колись нормальну працелюбну людину на моральну потвору. Комедія стала злою сатирою на життя людей заради наживи, як сказав сам автор — «Стяжання для стяжання».

В комедії всі образи і художні засоби підпорядковані саме викриттю цієї вади. Через вчинки персонажів, їхні дії, думки, взаємовідносини повністю розкриваються характери героїв цього твору. Усі події в комедійному творі сконцентровані навколо центрального образу — землевласника Пузиря. Зосереджуючи увагу читачів на засудженні і викритті «стяжання», автор реалістично відтворює класові суперечності в тогочасному суспільстві, висвітлює прояви протистояння експлуатованих і експлуататорів. Достатньо пригадати сцени, в яких явних виступів робітників немає, але їхня грізна сила добре відчувається. Врешті-решт в Мануйлівці, де живе головний герой, спалахує селянський бунт.

Комедія І. Карпенка-Карого сповнена майстерними діалогами, які правдиво передають переконання героїв, їх погляди і переживання, які характеризують кожний персонаж твору. Наприклад, це діалоги між Пузирем і Злотницьким, між Ліхтаренком і Феногеном, в які автор вклав багато змісту.

У своїх комедіях І. Карпенко-Карий не тільки висміював поведінку ненаситних землевласників і капіталістів. Зміст його комедій дуже повчальний, вони примушують читачів глибоко задумуватися і переосмислювати своє життя. А комедія «Хазяїн» заслужено стала найкращою сатиричною реалістичною комедією, яка тільки є в українській літературі.

Цей твір дуже високо цінив І. Франко, який вважав, що у своїй комедії «Хазяїн» І. Карпенко-Карий відтворив «грандіозну по своїм замислам і по майже бездоганнім обробленню картини великого промисловця і глитая з селян з його могутніми впливами і чисто селянською вдачею. Майстерна драматична техніка надає тій драмі велику сценічну вартість і запевняє їй довговічність на сцені».