Твір на тему: «Алегоричний гуманістичний зміст «Божественної комедії»


Рейтинг твору 3.72 на основі 18 голосів

Найвидатнішим творінням середньовічного італійського поета Данте Аліг’єрі справедливо вважається «Божественна комедія». Цей твір увійшов в історію світової культури як одне з найвищих досягнень Середньовіччя. У своїй комедії Данте відобразив кризу світосприйняття тогочасної епохи і ствердив неминучість приходу нового світогляду — доби Відродження.

Настільки повно і яскраво, як у творчості Данте, особливості епохи не відобразились у жодного митця Середньовіччя. Саме життя Данте стало символом життя тогочасного митця і мислителя, яка прагнула суспільної справедливості. Через політичну боротьбу, яка велася у рідній для поета Флоренції, Данте був змушений покинути Батьківщину. На рідну землю, де був заочно засуджений до страти, поет повернувся тільки через двадцять років. Але за кілька років до того уряд Флоренції оголосив амністію політичним діячам за умови того, що вони зречуться своїх ідей та поглядів. Данте відмовився і знову був приречений на смерть, причому за життя митця цей вирок так і не був скасований. Слід сказати, що саме роки вигнання виявилися найбільш плідними у творчій діяльності Данте, причому десять з них він присвятив створенню «Божественної комедії». Данте прожив дуже складне життя, сповнене великих страждань і пристрастей, геніальних творчих злетів і падінь.

У Середньовіччі жанр комедії був незвичайно популярним. До цього жанру належали твори із сумним початком і щасливим фіналом, написані народною мовою. Саме таким був і твір Данте «Божественна комедія». «Божественною» вона стала і в прямому, і в переносному сенсі, адже була надзвичайно красивою і художньо досконалою. Мета, яку ставив собі Данте, створюючи «Божественну комедію», — відвернути людей від гріха. На цьому і заснований сюжет комедії. Це і відкриття всесвітньої гармонії через подолання людиною гріховності, і зображення політичного та суспільного хаосу, і критика матеріального світу.

Цій меті підкоряється уся композиція комедії. Вона складається з трьох основних частин — «Рай», «Чистилище» і «Пекло». У кожній частині комедії 33 пісні, а, отже, разом зі вступом твір містить 100 пісень. І це не випадково: у творі Данте використовує відому християнську символіку. Наприклад, число 3 у християнській релігії є символом гармонії. Тому кожна частина складається з 33 віршів, та й написана «Божественна комедія» терцинами або тривіршами.

«Божественна комедія» має алегоричний зміст. Свої думки й абстрактні поняття Данте виражає через конкретні події та образи. Навіть образ поета символізує душу людини, що шукає істину й має алегоричний характер. Мандри поета пеклом та чистилищем можна розуміти як єдиний шлях до віри попри усі випробування і спокуси. Так само треба розуміти і весь твір — неперевершену «Божественну комедію».