Твір на тему: «Актуальність ідей «Повісті минулих літ» у наш час»


Рейтинг твору 4.56 на основі 9 голосів

Упродовж більш як сторіччя багатьма літописцями в декількох літературних центрах створювалися зведення, які увійшли до «Повісті минулих літ». Політичні концепції декількох центрів та ідеології різних класів відображені в цьому літописному зведенні. «Повість минулих літ» цінна тим, що до неї увійшли й історичний фольклор, і народні погляди на руську історію, і народна думка. В «Повісті» зібрані часом непримиренні суперечності, церковна ідеологія в ній сусідить зі світською, язичницькою, «дружинною».

Першою в Київській Русі пам’яткою стала «Повість минулих літ», у якій показана історія держави на широкому тлі світових подій. У ній висвітлена історія князівської влади та східних слов’ян, утвердження на Русі християнства, вона містить оповіді про виникнення писемності, слов’янства, відображає настрої різних верств суспільства. Записи внесені порічно. Використані оповідання, легенди, повісті, перекази. Повість написана живою народною мовою з нашаруванням церковнослов’янських елементів. На все наступне літописання східних слов’ян наклала відбиток «Повість минулих літ».

«Повість минулих літ» — відомості літописів. Кожен літописець, складаючи своє зведення, по-перше, дбав про те, щоб отримати в свої руки праці попередників, заповіти князів, послання, договори, житія русичів, історичні повісті і тому подібне. Коли весь матеріал був зібраний, літописець з’єднував його в викладі по роках. І це додавало «Повісті минулих літ» особливої змістовності, глибини та різноплановості викладу.

Особлива цінність цього літопису полягає в безпосередньому спостереженні, особистому досвіді її творців, політичної злободенності, елементах реалізму, завдяки чому він і має таку цінність. «Повість минулих літ» — унікальний пам’ятник історії й літератури Стародавньої Русі, плід колективної праці староруських книжників, що визначається цінною документальністю, значущістю мети твору, стильовою і композиційною своєрідністю, глибоким історизмом, громадськістю і високим патріотизмом її творців.

«Повість минулих літ» має дивовижну художню цілість, незважаючи на те, що часом вона подрібнена поетичними оповіданнями, річними записами, уривчастими відомостями, ширшими історичними описами й повідомленнями. Весь літопис пронизує тривога за долю рідної землі і вогонь любові до неї, релігійна концепція світу і людини. Тому що «земля наша велика й багата, тільки ладу в ній нема», бо «для Русі пиття — веселість, не можемо без того», або «Бог дає владу, кому хоче».