Презентація "Фауст"

-3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Фауст"
Слайд #1
Опозиція Фауст – Мефістофель:діалектичне вирішення проблеми добра і зла


Слайд #2
Вічний образ
Образ Фауста, подібно до образів Прометея, Дон Жуана, Дон Кіхота, Гамлета, належить до так званих «вічних» образів людства, тобто таких образів, які найбільш виразно і яскраво концентрують у собі сутність певних сторін людської природи, втілюють певний тип людської поведінки.


Слайд #3
Справжній Йоган Фауст Ім'я Фауст (з латинської «faustus») означає «щасливий», «вдалий»


Слайд #4
Роздуми Фауста про сенс буття


Слайд #5
Життєва позиція Фауста
Лиш той життя і волі гідний,
Хто б'ється день у день за них.
Коли б побачив, що стою
З народом вільним в вільному краю.
Тоді гукнув би до хвилини:
Постій, хвилино, гарна ти!
Ніяка вічність не поглине
Мої діла, мої труди!
Провидячи те щасне майбуття,
Вкушаю я найвищу мить життя.


Слайд #6
Мефістофель – (з давньоєврейської) «мефіс» — руйнівник, «тофель» — обманщик
«… тої сили частина, що робить лише добро, бажаючи лише злого», - так Мефістофель іронічно характеризує себе


Слайд #7
Договір укладено!.. Підпис, звичайно, кров'ю…


Слайд #8
Діалектика образу Мефістофеля
Постійно прагнучи зла людині, Мефістофель, який також є частиною Божого задуму, утверджує добро, хоча є його запереченням або спробами протистояти йому.


Слайд #9
Погляд Мефістофеля
Утіхи, щастя — все йому в ненасить,
Жаги ніколи спрагнений не вгасить;
Бідаха рветься зупинить
Пусту, благу останню мить!
Боровся він зо мною скільки сил,
Та час — за нас: упав старий на діл.
Годинник став...


Слайд #10
Одна із спокус - Маргарита
Маргарита у творі Гете виконує важливу роль, оскільки є уособленням тих моральних і природних засад людського існування, які символізують божественне начало людської душі і які виявляються непідвладними ані згубній владі диявола.


Слайд #11
Смерть та вознесіння Фауста


Слайд #12
Бог прощає Фауста та приймає його душу


Слайд #13
Трагедія «Фауст» стала вершиною творчості Йоганна Вольфганга Гете, вона мала надзвичайний вплив на світове мистецтво.
Її образи стали вічними у світовій літературі:
Фауст — втілення непоборного прагнення пізнання і діяльності;
Мефістофель — скептичного заперечення та руйнування;
Маргарита — відданого і нещасного кохання.


Слайд #14
Фінал трагедії
Образи гетевської трагедії, як і сенс її фіналу є неоднозначними та суперечливими і ставлять перед читачем більше запитань, аніж дають на них відповідей. Втім, очевидно, такою й була кінцева мета Гете.
Завершуючи «Фауста», він писав у одному з листів, що трагедію задумано так, щоб у ній «усе разом являло відверту загадку, яка знову й знову непокоїтиме людей і даватиме їм поживу для роздумів».