Презентація "Реалізм"

-8
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Реалізм"
Слайд #1
Реалізм


Слайд #2

Реалізм—літературномистецький напрям, який полягає у всебічному відображенні взаємин людини і середовища соціально-історичних обставин на формування особистості.
Своїх класичних форм реалізм набуває у Франції у 30-х рр. ХІХ ст., а згодом завойовує інші країни. Термін “реалізм” з’явився значно пізніше, ніж саме явище, вперше його застосували маловідомі французькі письменники Жан Шанфльорі та Л.-Е.-Е. Дюранті. Які виступили з утворенням принципів реалізму у збірці “Реалізм” (1857р.) та в однойменному журналі(1850-1857). Теоритичне обгрунтування нового напряму міститься в працях Стендаля(“Трактат”) та Бальзака(передмова до “Людської комедії”).
Реалізм, як літературний напрям(особливо в прозі) набув найбільшого розвитку в середині ХІХ ст.


Слайд #3
Видатні представники реалізму:
У Франції:
Стендаль
Оноре де Бальзак
Проспер Меріме
Гюстав Флобер
Гі де Мопассан
Еміль Золя
В Англії:
Чарльз Діккенс
Уільям Теккерель
Шарлотта Бронте
В Росії:
Гончаров
Тургеньев
Лєсков
Михайло Салтиков-Щедрін
Достаєвський
Лев Толстой
Чехов


Слайд #4
Особливості реалізму:
Детальне зображення реального життя та дослідження закономірностей його розвитку.
Логічність, раціаналізм і майже науковий аналіз зображеного.
Принцип життєподібностей, аналіз суспільних, економічних аспектів і їх роль у розвитку суспільства і особистості.
Історизм(чітке усвідомлення плинності і мінливості життя).
Увага до проблем сучасності.
Естетичне узагальнене раніше не з естетичних тем, образів і мотивів(описи буденої праці, жахливих умов, кращих прошарків суспільства…………….


Слайд #5

7. Домінування пізнавальної і виховної функції мистецтва.
8. Типовий характер, у типових обставинах.
9. Герой—це людина конкретної професії, яка займається своєю буденною роботою(селянин, робітник, чиновник, лихвар, слідчий).
10. Героєм є складна суперечлива особистість, яка постійно змінюється(“діалектика душі”).
11. Життя персонажа описане надзвичайно детально.
12. Взаємодія людини і суспільства.
13. Зображення добре знайомої читачам сучасності.
14. Перевага епічних жанрів(проза), найпопулярніший соціально……..