Презентація "Література початку 18 - кінця 19 століття"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Література початку 18 - кінця 19 століття"
Слайд #1
Література початку 18 - кінця 19 століття
Где приют для мира уготован?Где найдет свободу человек?Старый век грозой ознаменован,И в крови родился новый век.Ф. Шиллер


Слайд #2
На рубежі 18-19 століть крах феодалізму був очевидний. Французька буржуазна революція, що обіцяла, що світом будуть правити Свобода, Рівність і Братерство, привела до перемоги буржуазного ладу, однак дуже скоро стало ясно, що цей лад не може забезпечити загального щастя…


Слайд #3
Просвітництво
Истинное величие души, дающее человеку право уважать себя, больше всего заключается в его сознании того, что нет ничего другого, что ему принадлежало бы по большому праву, чем распоряжение своими собственными мыслями…
Рене Декарт


Слайд #4
Епоха Просвітництва принесла людству безліч нових ідей , про які навіть помислити не могли люди середньовіччя. Громадська думка не обмежувалася більше вченням церкви , стали більш поширені різні науки. У людей з'явилося , хай поки і невпевнене , право на власну думку…


Слайд #5
Просвітництво
Ідейно-культурний рух;
Проголошення культу розуму;
Визнання Бога як Творця Всесвіту і Людини;
Освіта і виховання як умова формування людини розумної;
Жанри літератури – просвітницький роман, роман виховання, епістолярний роман, філософська повість, елегія;


Слайд #6
Гете - найвизначніший німецький поет, прозаїк, драматург, майстер художньої, виразної мови; філософ, натураліст і державний діяч.
Йоган Вольфганг Гете
(1749-1832) 


Слайд #7
Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо…


Слайд #8
Натуралізм
Об’єктивне й справедливе відтворення дійсності
Уподоблення художнього пізнання до наукового
Фотографічно точне й неупереджене зображення навколишнього


Слайд #9
Картина в музеї чує більше дурниць, ніж хто б то не було у світі.
Брати Гонкур


Слайд #10
Символізм
Художнє вираження своїх почуттів та інтуїтивне розуміння сутності речей за допомогою символів;
Багатозначність образів;
Гра метафор та асоціацій;
Туга за духовною волею;
Трагізм;


Слайд #11
Поль Верлен
Зачем ты вновь меня томишь, воспоминанье?
Осенний день хранил печальное молчанье,
И ворон несся вдаль, и бледное сиянье
Ложилось на леса в их желтом одеянье...
(1844-1896)


Слайд #12
Вимисел як головний спосіб визнання світу;
Ідеали свободи, кохання, природи, творчості, краси…
Теми самотності, кохання, дружби;
Особистість як центр уваги, інтерес до внутрішнього світу людини;
Герой має винятковий характер у виняткових обставинах;
Усвідомлення недосяжності ідеалу;
Виразність авторського ставлення до зображуваного;
Романтизм


Слайд #13
Ернст Теодор
Амадей Гофманн
Німецький письменник, композитор і художник, у чиїх фантастичних оповіданнях і романах втілився дух німецького романтизму.


Слайд #14
Бачиш, любий читачу, можна бути великим ученим, а не знати звичайнісіньких життєвих явищ і про всяку дурницю, відому кожному в світі, снувати найхимерніші здогади…
Гофман


Слайд #15
Реалізм
Герой – звичайна людина зі звичайним життям;
Наслідування досягнень романтизму;
Поєднання життєвої достовірності з умовними, фантастичними формами зображення;
Відтворення і пояснення типових характерів у типових обставинах;
Правдивість зображення дійсності;


Слайд #16
Гі де Мопассан
ГІ де МОПАССАН (1850—1893)— один із найвизна-
чніших майстрів французького реалізму XIX ст., ав-
тор новел і романів, послідовник Бальзака та учень
Флобера, прихильник «великого руського» Тургенє-
ва. Поширеною була думка, що Гі де Мопассан —
один із найкращих новелістів ХІХ ст. Перебіг часу
лише підтвердив слушність цієї думки. Загалом Гі
де Мопассан написав близько 300 новел, об’єднаних
у півтора десятка збірок.


Слайд #17
Життя – це гора. Піднімаючись, ти дивишся вгору, і ти щасливий, але тільки встиг піднятися на вершину, як уже починається спуск, а попереду – смерть. Піднімаєшся повільно, спускаєшся швидко.


Слайд #18
У висновку хочеться сказати лише одну річ: слід берегти свою культурну спадщину і не забувати культури своїх предків, так як вона була невід'ємною частиною їх життяі.Можливо, людству вдалося б уникнути безлічі помилок, якби воно частіше озиралося назад, адже історії властиво повторюватися…