Презентація "Епоха Відродження: революція у мистецтві та науці"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Епоха Відродження: революція у мистецтві та науці"
Слайд #1
Епоха Відродження:революція у мистецтві та науці


Слайд #2
«Тобі дана можливість впасти до рівня тварини, але також і можливість піднестися до рівня істоти богоподібної – лише завдяки особистій внутрішній волі»
Піко делла Мірандола


Слайд #3
Епоха Відродження або Ренесанс — період у культурі європейських країн, що охоплює кінець ХІІІ — початок ХVІІ століття. Він виник в Італії і поширився у центральній і західній Європі. Відродження прийшло на зміну середньовічному періоду. Основні його риси — певна свобода від церкви, світський, «мирський» характер культури (на відміну, наприклад, від готичного періоду), інтерес до самої людини і її діяльності.


Слайд #4
Відродження
Розвиток нової буржуазної ідеології
Виникнення централізованих держав
Формування націй
Формування національних культур
Бурхливий розвиток науки,літератури, мистецтва
Виникає новий світогляд-гуманізм


Слайд #5
Епоха Відродження передувала ранньому Бароко та культурі нового часу. В основі Ренесансу лежить античність, яка якби повертається до життя, звідси і пішла назва — Відродження, тобто відродження античності. Античності, як відомо, властиві гуманістичні та неаскетичні стосунки.
Епоха Відродження: Портрет прекрасної дами (Тиціан, 1535 р.).
Епоха Відродження: Джованна дАрагон (Рафаель).
Епоха Відродження: Дама з горностаєм (Леонардо да Вінчі, 1485 р.).


Слайд #6
Гуманізм («людяний») –
напрям суспільної думки, яку спрямовано на захист гідності і свободи людини.
Гуманісти вважали, що людина – найвища цінність на Землі; вона має право на свободу, щастя, усебічний розвиток здібностей


Слайд #7
Багатий внутрішній світ
Особисті таланти
Яскрава індивідуальність


Слайд #8
Уперше термін Відродження використав у 16ст. італійський художник Джорджо Вазарі у своєму трактаті «Життєписи знаменитих живописців, скульпторів і архітекторів» (1550). Цей термін він пов`язував з ідеєю відродження античної
спадщини.


Слайд #9
Етапи мистецтва Відродження
Проторенесанс
(12-13ст.)
Раннє Відродження
(14-15ст.)
Високе Відродження
(15-16ст.)
Пізнє Відродження
(16-17ст.)


Слайд #10
Розвиток науки
Н.Коперник довів, що Земля обертається навколо Сонця

Галілео Галілей стверджував, що всесвіт безкінечний у просторі
Джордано Бруно стверджував, що світ безмежний: Сонце-це тільки одна із зірок.


Слайд #11

Книгодрукування


Слайд #12
Доба Відродження – доба географічних відкриттів
Х.Колумб відкрив Америку (1492)
Васко да Гама відкрив морський шлях в Індію через Атлантичний океан
Ф.Магеллан здійснив першу навколосвітню подорож


Слайд #13
В архітектурі епохи Відродження відсутня вертикальна витягнутість веж і колон, властива готичному стилю. З'являється класична рівновага, відповідність із людським тілом. 


Слайд #14
Переворот в культурі


Слайд #15
«Яке чудо природи – людина!»
Гуманізм
Петрарка (Італія)
Боккаччо (Італія)
Леонардо да Вінчі(Італія)
Сервантес (Іспанія)
Рафаель (Італія)
Шекспір (Англія)


Слайд #16
Титани доби Відродження
Леонардо да Вінчі – художник, винахідник, учений, скульптор, музикант, поет, інженер,архітектор
«Таємна вечеря»
«Мона Ліза»


Слайд #17
Рафаель Санті - архітектор, художник
«Сікстинська Мадонна»


Слайд #18
Мікеланджело Буонарроті – архітектор, скульптор, поет, інженер
Собор Св. Петра в Римі


Слайд #19