Презентація "Математичне моделювання"

-5
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Математичне моделювання"
Слайд #1
Математичне моделювання
Алєксєєнко Вероніка
Жуковська Тетяна


Слайд #2
Що таке модель?
Модель (від лат. modulus — міра, зразок, норма) — це прообраз, опис або зображення якогось об’єкта.


Слайд #3
Основні властивості моделей


Слайд #4
Класифікація моделей


Слайд #5


Слайд #6
Моделювання
Моделювання  — це метод дослідження явищ і процесів, що ґрунтується на заміні конкретного об'єкта досліджень (оригіналу) іншим, подібним до нього (моделлю).
Моделювання — це процес створення та дослідження моделі, а модель — засіб, форма наукового пізнання.


Слайд #7


Слайд #8


Слайд #9


Слайд #10
Математична модель
Математична модель — це модель, що описує об’єкт, явище чи процес мовою математики.


Слайд #11
Основні етапи математичного моделювання


Слайд #12
Комп’ютерна модель
Комп’ютерна модель — це модель (математична чи інформаційна), реалізована за допомогою програмних засобів.
Для обробки комп'ютерних моделей використовуються існуючі програмні додатки (математичні пакети, електронні таблиці, графічні редактори тощо) або розробляються оригінальні програми за допомогою мов програмування (Ваsіс, Раsсаl, Dеlphi, С++ )


Слайд #13
Створення комп’ютерної моделі
 
Постановка задачі
Опис
Мотивація
Попередній аналіз
 
 
Розробка моделі
Виділення суттєвих факторів
Створення алгоритму
Вибір ПЗ
Програмування
 
Комп’ютерний
експеримент
Тестування моделі
Налагодження моделі
Розрахунок моделі при різноманітних вхідних даних
 
Аналіз результатів


Слайд #14


Слайд #15
Дякуємо за увагу!
=)