Презентація "Кола на площині"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Кола на площині"
Слайд #1
Задача № 13
«Кола на площині”


Слайд #2
Визначте, яку найбільшу кількість кіл одиничного радіуса можна розташувати на площині так, щоб виконувалися такі дві умови:
а) відстань між центрами будь-яких двох кіл не більша за 10;
б) для кожного з кіл знайдеться така пряма, що це коло лежить по один бік від неї, а решта кіл – по інший.
Умова


Слайд #3
А отже, маємо справу з геометричним місцем точок, які розташовуються відносно даної точки на певну відстань – колом, радіус якого рівний 5. Адже, потрібно, щоб відстань між центрами усіх кіл була не більша за 10.

5


Слайд #4


Слайд #5
Сому саме 6 кіл?


Слайд #6